Perspektywa 2007-2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Perspektywa 2007-2013 - strona 1 Perspektywa 2007-2013 - strona 2 Perspektywa 2007-2013 - strona 3

Fragment notatki:

PERSPEKTYWA 2007-2013
Narodowa Strategia Spójności/Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Środki tego programu - 85 mld Euro, czyli średnioroczne wydatki 12 mld - więcej niż w poprzedniej perspektywie
Udział środków wspólnotowych wyniesie 67 mld Euro, co stanowi 78,6% ogólnego budżetu i oznacza wzrost udziału w stosunku do poprzedniej perspektywy o ponad 15%
Działania podejmowane w ramach NSS/NSRO 2007-2013 będą realizowane w ramach celu pierwszego - konwergencja Polityki Spójności Unii Europejskiej
Działania podejmowane w ramach celu trzeciego - Europejska Współpraca Terytorialna - ze względu na swój ograniczony budżet - 557,7 mln Euro - mają charakter uzupełniający.
Programy Operacyjne działające w obecnej perspektywie:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - 27,8 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 41,3% całkowitej alokacji
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) - 15,9 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 23,8% całkowitej alokacji
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - 9,7 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 14,4% całkowitej alokacji
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - 8,3 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 12,3% całkowitej alokacji
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,3 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 3,4% całkowitej alokacji
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - 0,5 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 0,8% całkowitej alokacji
Cecha charakterystyczna Programów Operacyjnych w tej perspektywie: Podział środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych: 80% proporcjonalnie do liczby ludności
10% proporcjonalnie do niskiego poziomu rozwoju
10% proporcjonalnie do stopy bezrobocia
Regionalne Programy Operacyjne zastąpiły Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny.
Powstał Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oceniany negatywnie, ale ma być powielony w kolejnej perspektywie.
Realizacja perspektywy 2007-2013 miała być oparta na modelu wyrównawczym. Rzeczywisty rozkład środków jest daleki od indykatywnego.
Jednak dopiero dwa ostatnie lata danej perspektywy są decydujące, jeśli chodzi o rozkład śrosków (dochodzi do ostatecznych rozliczeń), więc należy jeszcze poczekać i to zweryfikować.
Jeśli chodzi o absorpcję środków unijnych (patrząc na powiaty) to rozkład jest mozaikowaty (nie ma żadnych reguł).
W latach dziewięćdziesiątych XX w. średniorocznie trafiało do Polski ok 200 mln Euro. Przed akcesją było to już około 1 mld Euro średniorocznie. Po akcesji to było 4,5 mld Euro, a w obecnej perspektywie prawie 10 mld. W dalszym czasie Polska nie ma już szansy na podwojenie środków, które do niej trafiają. Następne perspektywy będą już tylko gorsze ,a Polska straci pozycję lidera w pozyskiwaniu środków.


(…)

… alokacji
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - 2,3 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 3,4% całkowitej alokacji
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - 0,5 mld Euro ze środków wspólnotowych tj. 0,8% całkowitej alokacji
Cecha charakterystyczna Programów Operacyjnych w tej perspektywie:
Podział środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:
80% proporcjonalnie do liczby ludności
10% proporcjonalnie do niskiego poziomu rozwoju
10% proporcjonalnie do stopy bezrobocia
Regionalne Programy Operacyjne zastąpiły Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny.
Powstał Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oceniany negatywnie, ale ma być powielony w kolejnej perspektywie.
Realizacja perspektywy 2007-2013 miała być oparta na modelu wyrównawczym. Rzeczywisty rozkład…
… Wielkopolska.
Alokacja środków wpłynęła na rozwój gospodarczy. Znaczna część zasługi, że Polska jest „zieloną wyspą” wynika z Funduszy Strukturalnych. Udało nam się zbliżyć do państw UE-15. Osiągnęliśmy konwergencję w stosunku do takich krajów jak Francja, Niemcy, czy Wielka Brytania.
Modele ekonometryczne np. HERMIN i MaMoR2 prognozują, że dalsze wykorzystanie Funduszy Strukturalnych nie będzie generować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz