Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju - strona 1 Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju - strona 2

Fragment notatki:

Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju: Odpowiednia ilość i jakość pracy - szczególnie ważna jest teraz jakość pracy, określana mianem kapitału ludzkiego - gospodarka oparta na wiedzy. Sama ilość nie gwarantuje wzrostu i rozwoju np. Indie.
Odpowiednia ilość i jakość kapitału - występującego w postaci surowców, maszyn i wyposażenia. Podaż kapitału jest zależna od poziomu oszczędności, które stanowią różnice pomiędzy dochodem, a konsumpcją.
Odpowiednia ilość i jakość zasobów naturalnych - są ważne, ale nie najważniejsze np. Japonia, która importuje 75% surowców.
Odpowiednio wysoki poziom technologii oraz know-how - podstawowy warunek wzrostu i rozwoju we współczesnej gospodarce. Import technologii tylko wtedy, gdy jest ona adaptowana - np. samochody - po kilku latach połowa samochodów (podzespoły) powinny powstawać w kraju adaptującym. Sprzyjające czynniki socjokulturowe - między innymi pracowitość, sumienność, zaangażowanie, zdolność do innowacyjności.
Kształtowanie rozwoju - na co oddziaływać? Jakość życia - tworzenie bardzo dobrych warunków do życia na pewnym obszarze - jest szansa na przyciągnięcie najlepiej wykwalifikowanych i wymagających pracowników - powstawanie technopolii - np. Sofia Antipolis na Lazurowym Wybrzeżu. Budowanie fundamentu - np. tworzenie przedszkoli, infrastruktury, miejsc do wypoczynku i relaksu.
Rozwój systemów społecznych - dostosowanie systemów socjalnych i społecznych do nowych uwarunkowań.
Kapitał ludzki - wysoko wykwalifikowana siła robocza.
Infrastruktura intelektualna - tworzenie powiązań pomiędzy światem nauki a gospodarki. W Polsce 25% badań jest finansowanych przez sektor prywatny, w USA jest to 75%.
Klimat przedsiębiorczości - instytucje otoczenia biznesu.
Klimat ryzyka - ma zapewnić finansowanie nowej, charakteryzującym się wysokim ryzykiem działalności innowacyjnej. Budują go instrumenty finansowe.
Modernizacja, restrukturyzacja i nowa kultura przemysłowa - równomierne uczestnictwo podmiotów biorących udział w procesie produkcji w nakładach pracy oraz w podziale zysków, rozwój usług konsultacyjnych, szkoleń itp.
Tworzenie rynku dla nowych produktów i procesów wytwórczych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz