Wzrost gospodarczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Danuta Mitręga
Wykład 9
WZROST GOSPODARCZY
Wzrost gospodarczy /nie jest dużym błędem stosowanie zamiennie nazwy wzrost gospodarczy/ - zmiany ilościowe w zakresie wytworzonej ilości dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych - wzrost gospodarczy wyraża się we wzroście dochodu narodowego (używa się wartości realnych)
Mierzy się stopę wzrostu - przyrost w danym roku w stosunku do roku poprzedniego:
Rozwój gospodarczy - szersze pojęcie w stosunku do wzrostu gospodarczego - zmianom o charakterze ilościowym towarzyszą zmiany o charakterze jakościowym (produkujemy nie tylko więcej, ale i w innej strukturze, jakości, w innej strukturze zarządzania).
Przykład /przenośnia/:
niemowlę (albo ogólnie dziecko) jak rośnie to nie tylko zwiększa się mu wzrost ale także rozwija się intelektualnie.
Teoria wzrostu gospodarczego
Od czego zależy wzrost gospodarczy?
Y - wielkość dochodu narodowego
N - nakłady
W - wielkość zatrudnienia
Wielkość produkcji wytworzonej zależy od nakładu pracy i kapitału. Należy również wziąć pod uwagę technikę produkcji  decyduje ona o wydajności pracy  w jakim stopniu zatrudnieni robotnicy będą wydajni.
postęp kapitałochłonny - nakłady kapitału rosną, ale praca maleje
postęp kapitałooszczędny - praca wzrasta, rozwiązanie problemu z zatrudnieniem (dla biednych krajów).
Czynniki wzrostu:
bezpośrednie
pośrednie - inwestycje  przesądzają o rozmiarach zatrudnienia
ekstensywne - zmiany ilościowe dotyczą czynników produkcji, np. wzrost zatrudnienia, wzrost ilości zastosowanych maszyn, urządzeń
intensywne - charakterze jakościowym - prowadzące do wzrostu intensywności pracy - np. wzrost poziomu wykształcenia, kwalifikacji, zmiany systemu motywacyjnego, rozwój specjalizacji, kooperacji
Czynniki ekstensywne i intensywne występują łącznie.
Matematyczne ujęcia modelowe
Model Michała Kaleckiego - model wzrostu dochodu narodowego
,
gdzie:
- przyrost dochodu narodowego
- stopa inwestycji /udział inwestycji w dochodzie narodowym/
- współczynnik kapitałochłonności technologicznej - określa jaki nakład inwestycyjny jest potrzebny do osiągnięcia jednostki zdolności produkcyjnej w nowych obiektach.
- potencjalna efektywność jednej złotówki zainwestowanej w obiektach produkcyjnych - ile „wyciągniemy” produkcji z jednej złotówki
- parametr amortyzacji - oznacza jak zmieni się tempo wzrostu pod wpływem wycofania z produkcji bądź zmniejszania się fizycznych zdolności produkcyjnych części aparatu wytwórczego - wycofujemy z powodu zużycia lub przestojów /maszyny zepsute lub przestarzałe ekonomicznie i technicznie/
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz