Wykład - Cykl koniunkturalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Cykl koniunkturalny - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 11
Cykl koniunkturalny c.d. / Wzrost gospodarczy ożywienie - gospodarka ponownie się rozwija, pojawia się popyt inwestycyjny - bieżący popyt trzeba zaspokajać bieżącą produkcją - impuls zapotrzebowania ma swoje odzwierciedlenie we wzroście PKB.
Popyt konsumpcyjny rośnie, bo wzrastają inwestycje.
mnożnik inwestycyjny - tłumaczy relacje pomiędzy wzrostem nakładów inwestycyjnych a wzrostem produkcji
zasada przyspieszenia - tłumaczy relacje między wzrostem popytu konsumpcyjnego, a wzrostem popytu inwestycyjnego
popyt inwestycyjny indukowany
W fazie ożywienia następuje wzrost inwestycji, zysków, zatrudnienia.
Faza ta trwa aż do momentu, gdy produkcja zaczyna przekraczać najwyższy poziom z poprzedniego okresu.
rozkwit - wkraczają nowe przedsiębiorstwa, różne wydajności pracy, wzrasta produkcja, popyt zaczyna nie nadążać za wzrostem produkcji, kurczy się popyt inwestycyjny, popyt konsumpcyjny i zatrudnienie.
Nowe technologie powodują, że produkcja rośnie, a popyt odstaje - tworzy się nadwyżka /luka/ deflacyjna.
Braki równowagi podważają zasadność dobrego funkcjonowania gospodarki.
Rynek dąży do równowagi w formie kryzysu.
Cykl składający się z czterech faz to cykl klasyczny.
Współcześnie został on zmodyfikowany /zdeformowany/.
cykl został spłaszczony - zmniejszyła się amplituda wahań - ani wzrost nie jest taki duży, ani załamanie głębokie.
Współczesny cykl jest dwufazowy
Recesja - krótka faza depresji - dominuje faza wzrostu gospodarczego
Boom - faza stabilnego wzrostu
Jakie przewiduje się tempo wzrostu na rok 2003:
Świat: 3,7%
Strefa €uro: 2,9%
UE: 2,3%
Chiny: 7,2%
USA: 2,6%
Łotwa: 6,0%
Estonia: 5,0%
Ukraina: 5,0%
Rosja: 4,9%
Polska: 3,0%
Węgry: 4,0%
Czechy: 3,2%
Japonia: 1,1%
Francja: 2,3%
Niemcy: 2,0
Na całym świecie obserwuje się zwolnienie wzrostu.
Kiedyś wzrosty były wyższe /np. Chiny: 12%/
Fazie recesji nie towarzyszy deflacja - występuje inflacja - oznacza to nowy termin  stagflacja
Jean Robinson - brytyjska ekonomistka - tłumaczy, dlaczego w kryzysie lat '70 mamy do czynienia ze stagflacją:
 każda gwałtowna zmiana cen prowadzi do kryzysu  w latach '70 gwałtownie wzrosły ceny surowca  wzrost kosztów produkcji  doszło do inflacji kosztowej przy zahamowaniu produkcji  załamanie gospodarcze, któremu towarzyszy wzrost cen = stagflacja


(…)

Michała Kaleckiego - model wzrostu dochodu narodowego
,
gdzie:
- przyrost dochodu narodowego
- stopa inwestycji /udział inwestycji w dochodzie narodowym/
- współczynnik kapitałochłonności technologicznej - określa jaki nakład inwestycyjny jest potrzebny do osiągnięcia jednostki zdolności produkcyjnej w nowych obiektach.
- potencjalna efektywność jednej złotówki zainwestowanej w obiektach produkcyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz