Teoria interwencjonizmu państwowego Keynesa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria interwencjonizmu państwowego Keynesa  - strona 1 Teoria interwencjonizmu państwowego Keynesa  - strona 2 Teoria interwencjonizmu państwowego Keynesa  - strona 3

Fragment notatki:


Teoria interwencjonizmu państwowego (pełnego zatrudnienia) Johna Menarda Keynes'a ??? lat Wielkiego Światowego Kryzysu Gospodarczego 1929-33 w ekonomii zachodniej panował pogląd, że gospodarka w warunkach wolnej konkurencji musiała równoważyć się automatycznie. W oparciu o prawo Say'a dowodzono, że niemożliwe są ogólne kryzysy nadprodukcji.
W latach 20-tych XX w. W wielu krajach powstały instytuty do badania przebiegu koniunktury. Najsłynniejszy istniał przy Uniwersytecie w Harvardzie. Również w Polsce w 1929r. Powstał w Warszawie Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i cen założony przez Edwarda Lipińskiego, w którym działali Michał Kalecki i Marek Brait . W 1928 r. Przewidywano dobrą koniunkturę gospodarczą i wbrew tym prognozom w 1929 r. Wybuchł niezwykle ostry, głęboki, kryzys gospodarczy, o światowym zasięgu. Załamały się wówczas nie tylko prognozy ale również teorie dopuszczające jedynie lokalne zaburzenia w gospodarce.
Pogorszenie sytuacji ekonomicznej zwłaszcza grup najniżej uposażonych, [wzrost] nastrojów społecznych i żądania zmiany dotychczasowej biernej polityki antykryzysowej spowodowały, że rządy niektórych państw zastosowały nowe metody oparte o aktywną rolę państwa w życiu gospodarczym. Politykę interwencyjną zastosowano w Stanach Zjednoczonych w ramach polityki „Nowego Ładu” prowadzonej przez Prezydenta Roosvelta, w Niemczech po dojściu do władzy Hitlera a we Włoszech Mussoliniego. Podejmowano wówczas próby zwiększenia globalnego zatrudnienia drogą rozwoju robót publicznych do prób zwiększenia popytu [efektywności] drogą rozszerzenia świadczeń socjalnych zwłaszcza świadczeń dla bezrobotnych, a także podjęto próby zwiększenia popytu na produkty przemysłu chemicznego i ciężkiego drogą inwestycyjnych zakupów rządowych (np. dla potrzeb wojska). Próby tej interwencyjnej polityki i efekty ekonomiczne stały się praktyczną podstawą stworzonej przez Keynes'a teorii interwencjonizmu państwowego. Zdaniem Keynes'a tzw regulowany kapitalizm czyli sterowany przez politykę ekonomiczną państwa, może łagodzić wahania koniunkturalne i poprawić sytuację ekonomiczną całego społeczeństwa. Obok Keynesa teorię ekonomiczne głosili i inni ekonomiści m.in. Szkoła Szwedzka. Nie dochodząc jednak w większości przypadków do sformułowania ogólnej teorii takiej jaką stworzył Keynes.
Również nasz wybitny ekonomista Polski Michał Kalecki stworzył teorię zbliżoną do koncepcji Keynes'a. Kalecki jest niesłusznie uważany za ucznia Keynes'a Bo jego teoria powstawała niezależnie od teorii Keynes'a. Ma charakter oryginalny, a jego podstawowe dzieło pt. „Próba teorii koniunktury” zostało wydane w 1933 r. A więc 3 lata wcześniej aniżeli dzieło Keynes'a.
Keynes żył w latach 1883-1945 Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Cambridge pod kierunkiem Marshalla gdzie przez szereg lat wykładał ekonomię, następnie zajmował wysokie stanowiska w praktyce gospodarczej. Był wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Skarbu. Dyrektorem Banku w Anglii i Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W 1936 r. Keyne's wydał pracę pt. „Ogólna teoria Zatrudnienia, procentu i pieniądza”, za którą otrzymał tytuł lorda i posiadłość ziemską. Zyskał sławę najwybitniejszego ekonomisty swojej epoki.


(…)

…) to ma miejsce ożywienie. Gdy natomiast S>I to podaż jest większa od popytu ma miejsce depresja.
Zmienne zależne i niezależne w modelu Keynes'a.
Keynes wyróżnia 5 zmiennych zależnych i 3 zmienne niezależne
Zmienne zależne:
Dochód narodowy
Zatrudnienie
Konsumpcja
Inwestycje
Oszczędności
Zmienne niezależne:
Psychologiczna skłonność do konsumpcji
Krańcowa rentowność kapitału
Stopa procentowa
Ad 1 Decyduje o popycie konsumpcyjnym, a dwie pozostałe o popycie inwestycyjnym. Powiązanie pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi można przedstawić na schemacie:
Keynes ujmuje zmienne niezależne psychologicznie. Skłonność do konsumpcji psychologicznie jako właściwą danej jednostce skłonność do wydawania określonej jednostki własnego dochodu. Prawem psychologicznym jest, że w miarę wzrostu dochodów relatywnie…
… (S)
Inwestycje (I)
Krańcowa rentowność kapitału
Stopa procentowa
Psychologiczna skłonność do konsumpcji
Zmienne zależne
Zmienne niezależne
zatrudnienie

…, że o poziomie dochodu narodowego i poziomie zatrudnienia decyduje popyt efektywny ludności składający się z wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Popyt konsumpcyjny jest względnie ustabilizowany, jego wahania nie przekraczają 20%, natomiast wahania popytu inwestycyjnego są poważne bo zmiany inwestycji brutto dochodzą nawet do 80% wyjściowego poziomu, stąd wyciąga wniosek, że główną przyczyną zmian…
… odrzuca twierdzenia ekonomii materialnej, że w warunkach wolnej konkurencji gospodarka automatycznie dąży do stanu równowagi i osiągnięcie stanu równowagi oznacza pełne wykorzystanie pracy i kapitału. W stanie równowagi wg Keynes'a może mieć miejsce bezrobocie i niepełne wykorzystanie aparatu wytwórczego i żadne siły nie gwarantują stanu idealnej równowagi. Podważa prawo rynków Say'a, że oszczędności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz