Produkcja w równowadze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkcja w równowadze - strona 1 Produkcja w równowadze - strona 2 Produkcja w równowadze - strona 3

Fragment notatki:

Produkcja na poziomie równowagi
Przy danych założeniach modelu (m.in. stałe ceny i płace,
autonomiczne inwestycje), równowaga (krótkookresowa)
na rynku dóbr istnieje wtedy, gdy globalny popyt lub
planowane wydatki (AD) dokładnie zrównają się z
rozmiarami faktycznie wytworzonej produkcji (Y)
planowane wydatki/popyt = faktyczna produkcja/dochód
AD = Y
(brak zapasów, stanów magazynowych)
Gdy nie pa państwa, warunek ten powoduje, że I=S
Produkt faktyczny a potencjalny
 Jeżeli występuje nadwyżka popytu to wtedy firmy
zmniejszają zapasy (nieplanowane zmniejszanie
zapasów).
 Jeżeli występuje nadwyżka podaży to firmy powiększają
zapasy i ograniczają produkcję.
 Fakt, że gospodarka osiąga punkt równowagi
krótkookresowej nie oznacza, iż jej produkcja jest
równa produkcji potencjalnej.
 Dany poziom cen i płac może nie pozwalać na pełne
zatrudnienie czynników wytwórczych, co oznacza, że
niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych jest
stanem normalnym.
Determinanty równowagi i dochodu
narodowego
W omawianym modelu (Keynesowskim) poziom dochodu narodowego w
równowadze (na razie bez udziału państwa i zagranicy!) zależy od
 Zmiany wielkość autonomicznych:
 Inwestycji autonomicznych
 Konsumpcji autonomicznej
 Zmiany preferencji konsumentów:
 Krańcowej skłonności do konsumpcji
 Krańcowej skłonności do oszczędzania
Wg J.M. Keynes'a, inwestycje będą podlegać silnym wahaniom, gdyż ich rozmiary zależą od
nastrojów inwestorów („instynkty zwierzęce”), związanych z ich przewidywaniami na przyszłość.
 mechanizm mnożnika inwestycyjnego
Mnożnik popytowy /inwestycyjny - mechanizm
Zakładamy, że KSK = 0,8.
Początkowo nie ma inwestycji (jest tylko popyt autonomiczny)
1.
Pojawia się dodatkowy popyt inwestycyjny I = 21 (= ΔI). Występuje nadwyżka planowanego popytu nad
faktyczną produkcją (przedsiębiorstwa mają nieplanowane zmiany w poziomie zapasów). Przedsiębiorstwa
reagują wzrostem produkcji (Y) o 21 - co przekłada się jednocześnie na dochód gospodarstw domowych.
2.
Popyt konsumpcyjny wzrasta o 0,8 * 21 (bo gospodarstwa wydają na konsumpcję 0,8zł z każdej złotówki
dodatkowego dochodu). Dodatkowe 0,8 * 21 popytu ponownie sprawia, że występuje nadwyżka planowanego


(…)

…. Matematycznie mechanizm ten to szereg geometryczny z określoną
granicą.
4.
Mni =
1
1 - KSK
W modelu gospodarki bez państwa i bez handlu zagranicznego
popytowy impuls (np. przyrost wydatków inwestycyjnych) spowoduje przyrost
dochodu narodowego, zwielokrotniony wartością mnożnika inwestycyjnego
∆Y = ∆AD * Mni
dla KSK = 0,8 oraz ∆AD = ∆I = 21
ilość dodatkowej produkcji (nowego produktu):
∆Y = 21 *
1
1-0,8
= 105…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz