Makroekonomia- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 4 - strona 1 Makroekonomia- wykład 4 - strona 2 Makroekonomia- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonimia
temat: data: 05.03.2012
OSZCZĘDNOŚCI są niewykorzystaną na sfinansowanie bieżącej konsumpcji częścią dochodu do dyspozycji (dochodu narodowego)
Motywy oszczędzania:
Motyw przezornościowy - zabezpieczenie przyszłości, pokrycie nieprzewidzianych wydatków czy skorzystanie z niecodziennych okazji zakupu
Motyw transakcyjny - związany z planowanymi wydatkami przyszłości
Motyw dochodowy - związany z uzyskiwaniem dochodów z tworzonych oszczędności np. w postaci odsetek bankowych, dywidend itp.
FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI przedstawia ona zależności między planowanym poziomem oszczędności a różnymi poziomami dochodu narodowego.
oszczędności S
S = -C (A) + KSO * Y
Krańcowa skłonność do oszczędzania
Dochód narodowy Y
- C (A) wartość ujemna konsumpcji autonomicznej
INWESTYCJE Popyt inwestycyjny ( I ) to planowane przez firmy wydatki na powiększenie wydatku trwałego (maszyn, fabryk) ora stanu zapasów.
inwestycje I
Dochód narodowy Y
Przyjmujemy, że wydatki inwestycyjne są niezależne od bieżącego poziomu dochodu narodowego. WYDATKI TE SĄ AUTONOMICZNE - nie zależą od poziomu dochodów, które osiąga przedsiębiorstwo
FUNKCJA POPYTA GLOBALNEGO ( AD ) określa poziom bieżących łącznych wydatków podmiotów rynkowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw itp.) na towary i usługi przy różnych poziomach dochodu narodowego.
AD = C + I
AD = C (A) + KSK * Y + I POPYT GLOBALNY Popyt globalny AD
C (A) +I C (A ) I Dochód narodowy Y RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA
popyt globalny AD l
AD = C(A) + KSK * Y + I


(…)

… do wzrostu popytu globalnego (przesunięcie funkcji z AD do AD1) i wzrostu zapewniającego równowagę z YE do YE1. Ad1. zmiany krańcowej skłonności do konsumpcji (oszczędzania)
AD = CA + KSK1 * Y + I
E1
Popyt globalny AD = CA + KSK * Y + I E AD = CA + KSKc * Y + I
Ec
C(A)
45 stopni
Dochód narodowy
Y2 Y Y1
5
2

… POWODUJĄCE ZMIANĘ RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ zmiana autonomicznych składników popytu globalnego (autonomicznego popytu konsumpcyjnego albo inwestycyjnego)
zmiany krańcowej skłonności do oszczędzania
Ad 1.
PRZYKŁAD
Wyznacz poziom produkcji (dochód narodowy Y) zapewniający równowagę makroekonomiczną w warunkach gdy inwestycje wzrosną o 8 jednostek czyli do poziomu 30.
Sytuacja wyjściowa:
C(A) = 8
KSK = 0,7…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz