efekty mnożnikowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4949
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
efekty mnożnikowe - strona 1 efekty mnożnikowe - strona 2 efekty mnożnikowe - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Efekty mnożnikowe. MNOŻNIK - określa w jakim stopniu zmienia się wielkość produkcji i dochodu w gospodarce pod wpływem zmiany dowolnego składnika popytu na towary.
Wysokość mnożnika jest większa od 1, co oznacza, ze gdy popyt na towary zwiększa się o pewną wartość, to produkcja wzrasta w sposób mnożnikowy (zwielokrotniony). Natomiast gdy jakiś składnik popytu zmniejsza się o pewną wielkość to produkcja i dochody zmniejszają się w sposób zwielokrotniony.
∆ Y = ∆A * m  m = ∆Y/∆A ∆A - element autonomiczny zagregowanego popytu,
m - mnożnik 1,26 (gosp. Niemiecka) - 1,81 (gosp. USA) - w praktyce, wartość mnożnika w rzeczywistości Gdy Y = C + I + G + X to mamy 4 efekty mnożnikowe:
1) mnożnik inwestycyjny ( inwestycje oddziaływują najsilniej) ∆ Y = ∆I * m 2) mnożnik konsumpcyjny
∆Y = ∆C * m 3) mnożnik wydatków rządowych
∆Y = ∆G * m 4) mnożnik eksportu netto
∆Y = ∆X * m ∆ - zmiana autonomicznego składnika zagregowanego popytu. PRZYKŁAD: APp = C + I Y = 10 + 0,8Y +10
C = 10 + 0,8Y Y = 20 + 0,8Y
I = 10
∆I = 10  autonomiczne inwestycje wzrosły dwukrotnie.
Wzrost inwestycji generuje wzrost popytu
Y = 10 + 10 + 10 + 0,8Y
0,2Y = 30 Y = 150
∆Y = 150 - 100 = 50  przyrost dochodu narodowego wynosi 50.
Mnożnik: m = ∆Y/∆I = 50 /10 = 5 m = 1/ 1- 0,8 = 5
FORMUŁA MNOŻNIKA:
a) załóżmy, że:
APp = C + I
Y = C + I Y - dochód narodowy
m = ∆Y/∆I
∆Y = ∆C + ∆I  ∆I = ∆Y - ∆C
m = ∆Y / ∆Y - ∆C
m = ∆Y / ∆Y(1 - ∆C/∆Y)
m = 1 / 1 - ∆C/∆Y
k sk - krańcowa skłonność do konsumpcji
m = 1 / 1 - k sk Wartość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji. Kiedy krańcowa skłonność do konsumpcji rośnie, to mnożnik rośnie. Gdy k sk maleje, to mnożnik też maleje.
b) Ca + Ia
Y = 1 - k sk Ca - autonomiczne wydatki konsumpcyjne
Ia - autonomiczne wydatki inwestycyjne
dY 1
=
d I 1 - k sk 1 - k sk = k so  m = 1/ k so Efekty mnożnikowe pokazują, że w celu pobudzenia produkcji w gospodarce wystarczy nieznacznie pobudzić zagregowany popyt, co spowoduje zwielokrotnione efekty po stronie produkcji.


(…)

… widzenia polityki antykryzysowej zmierzającej do poprawy koniunktury.
- Jeżeli rząd zwiększy wydatki budżetowe o pewną wielkość, to w rezultacie nastąpi zwielokrotniony wzrost produkcji.
- Innym sposobem uzyskania takich efektów byłoby podjęcie działań zmierzających do pobudzenia popytu inwestycyjnego (inwestorów). Dlaczego działa zwielokrotniony mnożnik?
Zmiana w popycie powoduje zmiany w produkcji i w dochodzie.
Wzrost dochodu przekłada się na wzrost popytu konsumpcyjnego w gospodarstwach domowych.
Wzrost konsumpcji powoduje ponowny przyrost produkcji w gospodarce.
Zaczynają się generować cykliczne wzrosty produkcji w gospodarce.
∆I = 1000 
 ∆Y = 1000
 ∆C = ksk * ∆Y = 0,8 * 1000 = 800
 ∆Y = 800
 ∆C = ksk *(ksk * ∆Y) = 640
 itd.
Mnożnik działa dlatego, że dodatkowy popyt wywołuje wzrost produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz