Mnożnik - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mnożnik - wykład - strona 1 Mnożnik - wykład - strona 2 Mnożnik - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład IV – Mnożnik
Mnożnik
- J.M.Keynes
1. Istota, interpratcja i znaczenie ekonomiczne
Mnożnik
- liczba większa od 1, która określa ile razy zmiany w produkcji w gospodarce są
większe od zmian w wyjściowym popycie na towary
Jeśli jakikolwiek składnik APp zwiększa się o pewną wielkość to w rezultacie następuje
wielokrotny, mnożnikowy wzrost produkcji w gospodarce.
Natomiast jeśli jakikolwiek składnik APp zmniejsza się w gospodarce to następuje
zwielokrotniony, mnożnikowy spadek produkcji w tej gospodarce.
np. Jeśli w gospodarce przedsiębiorcy zwiększają swoje wydatki inwestycyjne o 1 mld złotych
to wzrost produkcji wyniesie, w zależności od mnożnika, kilka mld złotych, np. dla mnożnika 3
– 3 mld złotych.
Mnożnik jest to współczynnik, liczba niemianowana większa od 1, która określa ile razy
zmiana produkcji w gospodarce jest większa od wyjściowych zmian w popycie na towary.
Mnożnik inwestycyjny
mi=ΔY/ΔI
Mnożnik konsumpcyjny
mc=ΔY/ΔC
Mnożnik rządowy
mg=ΔY/ΔG
Aby wystąpiła poprawa koniunktury w gospodarce (=wzrost produkcji =ΔY), wystarczy, gdy
początkowy wzrost popytu będzie niewielki.
2.Dlaczego działa? (mechanizm, procesy kumulacyjne, wydatki-dochody-wydatki)
ΔI (dodatkowy przyrost wydatków inwestycyjnych) = … =ΔY =mi
ΔI=1000
ΔY
=wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych=1000
=wzrost dochodów=1000
ΔC
ΔS
=wzrost popytu konsumpcyjnego=Ksk*1000
(ludzie mniej
(ludzie bardziej
=wzrost produkcji dóbr konsumpcyjnych=Ksk*1000
zarabiający więcej
zamożni większą
=wzrost dochodów=Ksk*1000
konsumują)
część dochodu
oszczędzają)
=wzrost popytu konsumpcyjnego=Ksk*Ksk*1000
=…
Mechanizm mnożnikowy opiera się na występowaniu w gospodarce związków popytu
produkcji, dochodów itd.
Y=APp
APp
APp0
APpY
(popyt autonomiczny,
niezależny od innych
zmiennych)
(część popytu
zależnego od dochodu)
10
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład IV – Mnożnik
Jeżeli wzrasta popyt autonomiczny to wzrasta również APp, jeśli wzrasta APp to wzrasta
również Y, co z kolei wpływa na wzrost APpY, więc wzrasta APp, itd. …
2.
Y
APp
1.
APp0
4.
APpY
3.
400=100*Y
ΔY=ΔI*m
m=ΔY/ΔI
Mnożnik inwestycyjny
Założenia:
APp=C+I
C=10+0,8*Y
I=10
Y=20+0,8*Y
APp=20*0,8*Y
Wzrost inwestycji o 6:
I=16
APp=26*0,8*Y
APp=26+0,8*Y
C, I
APp=26+0,8*Y
α
26
α
tgα=0,8
30
20
45o
100
130
Y
3. Od czego zależy wysokość mnożnika?
Założenia:
APp=C+I
Y=C+I
ΔI rośnie
ΔY=mi*ΔI
mi=ΔY/(ΔY-ΔC)=1/(1-ΔC/ΔY)
11
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład IV – Mnożnik
Ksk=ΔC/ΔY
mi=1/(1-Ksk)
Mnożnik zależy od:

wysokości Ksk (im większa Ksk, tym wyższy mnożnik)

wysokości Ksi (im większa Ksi, tym niższy mnożnik)

wysokości t (im wyższa t, tym niższy mnożnik)
4. W jakich warunkach działa mnożnik?
Koniecznym warunkiem działania mnożnika w górę (przy przyrostach dodatnich) jest
istnienie w gospodarce niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Tylko wówczas
wzrost popytu może pociągnąć za sobą szybki wzrost produkcji.
Gdyby zdolności produkcyjne były wykorzystane w pełni to wzrost popytu nie mógłby
pociągnąć za sobą wzrostu produkcji, istniałaby bariera, zaowocowało by to więc jedynie
wzrostem cen.
Mnożnik w dół może działać przy pełnym i niepełnym wykorzystaniu czynników
produkcji.
12
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz