Budżet państwa - opracowanie - mnożnik wydatków budżetowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4137
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - opracowanie - mnożnik wydatków budżetowych - strona 1 Budżet państwa - opracowanie - mnożnik wydatków budżetowych - strona 2

Fragment notatki:

BUDŻET PAŃSTWA- mnożnik zrównoważonego budżetu
Wydatki państwa na dobra i usługi mają charakter autonomiczny. Działają podobnie jak inwestycje, zwiększając bezpośrednio popyt globalny na dobra i usługi u przedsiębiorstw. Stąd też przedsiębiorstwa (a w konsekwencji i gospodarstwa domowe) dostają pieniądze od państwa za dostarczone produkty i usługi. Część z nich przeznaczają na konsumpcję, a część na oszczędności.
Stąd mnożnik wydatków budżetowych (mg) jest identyczny jak mnożnik inwestycyjny. Wskazuje on ile razy przyrost dochodu jest większy od przyrostu wydatków rządowych na dobra i usługi. Jeśli wydatki G wzrosną, produkcja będzie wzrastała w stopniu wyznaczonym przez wielkość mnożnika.
Δ Y 1
M g = --------------- = ---------------------
Δ G 1 - KSK
Budżet to wpływy i wydatki. Wpływy to głównie wpływy podatkowe. Podatki zmniejszają dochód będący do dyspozycji w rękach prywatnych. Mniejszy dochód oznacza mniejsze wydatki oraz w konsekwencji spadek produkcji globalnej. Mnożnik podatkowy m t przybiera następującą postać:
Δ Y KSK
M t = ------------- = ------------- Δ T 1- KSK
Mnożnik podatkowy działa z mniejszą siłą niż mnożnik wydatkowy. Czyli Mg Mt Mnożnik zrównoważonego budżetu jest sumą mnożnika wydatkowego i mnożnika podatkowego. Mb = Mg + Mt 1 KSK
Mb = -------------- + (- -------------) 1 - KSK 1- KSK
1 - KSK
Mb = -------------- = 1
1 - KSK
MNOŻNIK ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU
Przykład KSK=0,8 wtedy KSO = 0,2 Mnożnik = 1/KSO = 1/0,2 = 5
Oznacza to, że wzrost dochodów o 100 zł spowoduje wzrost konsumpcji o 80 zł , ale także wzrost oszczędności o 20 zł.
Oznacza to, iż spadek dochodów o 100 zł wywołuje spadek konsumpcji o 80 zł oraz spadek oszczędności o 20 zł.
Gdy państwo zabiera ludziom dochody w postaci podatków - przy danej KSK i KSO- na przykład w wysokości 100 zł (wzrost podatków) doprowadzi do spadku zarówno wydatków konsumpcyjnych (w naszym przykładzie o 80 zł), ale również oszczędności (o 20 zł).
Spadek wydatków konsumpcyjnych o 80 zł wywoła spadek produkcji globalnej o wartość : 80 zł x mnożnik ( 80 x 5 = 400), czyli o 400 zł. Oznacza to, iż podatki działają studząco na gospodarkę. W naszym przykładzie popyt globalny spadł o 400 zł.
Państwo może jednak również wydawać pieniądze. Zakładamy, iż państwo przeznacza całe zebrane pieniądze (100 zł) na wydatki na dobra i usługi G (wzrost wydatków G). Ponieważ wydatki G są składnikiem popytu globalnego, zwiększają rozmiary globalnej produkcji o wartość

(…)

… to, że konkretne zaangażowanie państwa dało przyrost produkcji globalnej o 100 zł. 100 zł jest to dokładnie kwota, o którą państwo zwiększyło wydatki G. Mnożnik zrównoważonego budżetu wynosi więc 1.
Dlaczego?
Stało się to możliwe dzięki wydatkowaniu przez państwo tej części pieniędzy, które wcześniej zostały przeznaczone przez społeczeństwo na oszczędności (KSO=0,2, czyli 20 zł). Owe pieniądze w oparciu o efekt
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz