Zadania z makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z makroekonomii - strona 1 Zadania z makroekonomii - strona 2 Zadania z makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1. Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80 % dochodu narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1000.
Produkcja i dochód narodowy Konsumpcja Inwestycje popyt globalny 4500
5000
5500
6000
jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę ?
ile wynosi wartość mnożnika wydatków inwestycyjnych ?
jaki poziom dochodu narodowego zapewniłby równowagę, gdyby inwestycje wzrosły o 100 ?
Zadanie 2. Gospodarka zamknięta, bez udziału państwa, opisana jest następującymi wzorami:
C = 200 + 0,8Y
I = 300
oblicz PNB w równowadze ?
co stałoby się z poziomem PNB w równowadze, gdyby inwestycje wzrosły o 50 ?
Zadanie 3. W gospodarce zamkniętej planowana konsumpcja wynosi 200, planowane inwestycje = 100, a produkcja globalna wynosi 360 . Oblicz :
wielkość planowanych wydatków
zmianę poziomu zapasów
wielkość oszczędności
wielkość faktycznych ( realizowanych ) inwestycji
Zadanie 4. Dochód narodowy Konsumpcja Oszczędności 50
70
75
90
100
110
125
130
150
150
175
170
200
190
225
210
250
230
oblicz oszczędności przy każdym poziomie dochodu narodowego
jaka jest wartość krańcowej skłonności do oszczędzania w przedziale dochodu narodowego 175 i 200 ?
jaka jest wartość krańcowej skłonności do konsumpcji dla poziomu dochodu narodowego między 50 a 70 ?
Zadanie 5. W podanej tabeli uzupełnij wartość krańcowej skłonności do konsumpcji i krańcowej skłonności do oszczędzania
Dochód do dyspozycji Konsumpcja ksk oszczędności kso 1000
1100
2000
2000
3000
2850
4000
3550
5000


(…)

… globalnego w wariancie I
jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę ?
jaki poziom dochodu narodowego zapewniłby równowagę, gdyby inwestycje wzrosły o 50?
Oblicz wartość mnożnika
Załóżmy teraz, że rząd wprowadza podatki bezpośrednie równe 10% dochodu narodowego oraz wydatki budżetowe na kwotę 250, przy inwestycjach wynoszących nadal 450
oblicz sumę dochodów rozporządzalnych oraz wielkość konsumpcji…
… skłonności do konsumpcji dla poziomu dochodu narodowego między 50 a 70 ?
Zadanie 5.
W podanej tabeli uzupełnij wartość krańcowej skłonności do konsumpcji i krańcowej skłonności do oszczędzania
Dochód do dyspozycji
Konsumpcja
ksk
oszczędności
kso
1000
1100
2000
2000
3000
2850
4000
3550
5000
4150
Zadanie 6.
Tablica przedstawia dane dotyczące realnych dochodów rozporządzalnych i wydatków konsumpcyjnych w pewnym kraju.
a. oblicz wielkość realnych oszczędności w każdym roku i odsetek zaoszczędzonych dochodów
rok
Realne wydatki konsumpcyjne
Realne dochody rozporządzalne
1977
124 868
140 930
1978
131 742
150 624
1979
137 612
158 743
1980
137 234
161 581
1981
137 211
158 507
1982
138 277
158 736
1983
143 603
162 507
1984
146 657
166 951
1985
151 986
171 540
1986
159 715
178 849
Zadanie 7.
W gospodarce…
…, który nie będzie finansowany podatkami
nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800y w 50 % finansowany będzie podatkami kwotowymi
nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800, który w całości będzie finansowany podatkami kwotowymi
Zadanie 18.
Tablica przedstawia dane kraju Hipotecji, gdzie planowana konsumpcja stanowi 70% dochodu rząd wprowadza podatki netto sięgające 20 % dochodu narodowego brutto. Planowane inwestycje są równe 60…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz