Zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym. - strona 1 Zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym. - strona 2

Fragment notatki:

ZINTEGROWANE PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE W UJĘCIU TERYTORIAKNYM
Wielofunduszowość jako spójne podejście do programowania strategicznego i wdrażania polityki europejskiej oraz polityk krajowych. Wspólne Ramy Strategiczne - wspólna realizacja różnych polityk w odniesieniu do terytoeium (Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej) Umowa partnerska w perspektywie 2014-2020 zastępuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Dokument strategiczny uwzględniający przestrzenny wymiar trendów społeczno-gospodarczych i zróżnicowane oddziaływanie wyzwań sformułowanych w EU 2020.
WARUNKOWOŚĆ
W celu zwiększenia skuteczności wykonania wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące uwarunkowań aby zagwarantować tworzenie przez finansowanie UE silnych zachęt dla państw członkowskich do osiągnięcia celów strategii Europa 2020.
Uwarunkowania będą obejmować warunki ex-ante, które muszą być spełnione zanim nastąpi wypłata środków oraz warunki ex post, które uzależnią uwolnienie dodatkowych środków od osiągniętych wyników.
Lepsze systemy monitorowania efektywności oraz określenie celów i wskaźników produktu oraz rezultatu
Warunkowość ex-ante - warunki jakie trzeba spełnić, żeby dostać dotację
Warunkowość ex-post (rezerwa wykonania) - warunki jakie należy osiągnąć po wykorzystaniu dotacji
Warunkowosć makroekonomiczna - ma wymuszać społeczną kontrolę rządu w zakresie przestrzegania wskaźników makroekonomicznych
Wskaźnik produktu - bezpośredni wpływ działania np. ilość powstałych miejsc pracy Wskaźnik rezultatu - pośredni, długookresowy efekt interwencji (efektywność, skuteczność i trwałość)
W perspektywie 2014-2020 trzeba będzie zachować 5% na rezerwę wykonania (premia za najlepsze wykorzystanie środków).
ELASTYCZNOŚC I UPROSZCZENIA Wyjaśnienie zasad korzystania z instrumentów finansowych. Wprowadzenie Wspólnego Planu Działania. Krok w kierunku e-spójności ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz