Rozwój regionalny - podstawowe pojęcia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój regionalny - podstawowe pojęcia. - strona 1 Rozwój regionalny - podstawowe pojęcia. - strona 2

Fragment notatki:

ROZWÓJ REGIONALNY - PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
Polityka regionalna to interwencja w proces rozwoju regionalnego, to znaczy, że chcemy poprawić efektywność tego rozwoju. Proces rozwoju gospodarczego nie zachodzi równomiernie w każdym miejscu - jest to cecha charakterystyczna rozwoju regionalnego.
Zbyt duże zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego jest niekorzystne.
Lata 1990-1995 w Polsce charakteryzowały się brakiem polityki regionalnej . Wynikało to z tego, że po transformacji były ważniejsze sprawy, ale przez to pogłębiły się bardzo różnice w rozwoju i uznano, że interwencjonizm jest konieczny. Pojęcie rozwoju jest wieloznaczne. Z. Chojnicki - rozwój to ciąg ukierunkowanych i nieodwracalnych zmian struktury obiektu. Zmiana - przejście z jednego stanu do innego, związane z modyfikacją jego struktury. Zmiana może być ilościowa i jakościowa. Struktura to układ relacji, jaki buduje obiekt.
Zmiany ukierunkowane - czyli mają jakiś wektor - coś się zmieniło na lepsze lub gorsze, czegoś przybyło lub ubyło. Zmiany nieodwracalne - struktura wewnętrzna obiektu zmienia się w taki sposób, że jest to nieodwracalne, nie można powrócić do stanu wyjściowego.
Rozwój może być spontaniczny i może być stymulowany . Spontaniczność wiąże się ze zmianami, które są niezależne od nas. Stymulowanie rozwoju odbywa się w ramach polityki regionalnej. Cały proces rozwoju obejmuje i spontaniczność i stymulowanie rozwoju.
Wzrost gospodarczy - zmiany, które powodują poprawę zdolności produkcyjnych gospodarki, zmiany ilościowe, mierzony miarą PKB. Zmiana, która prognozuje się wbudżetach na kolejny rok.
Rozwój gospodarczy - obejmuje zmiany o charakterze strukturalnym i innym, które obejmują, ale jednocześnie wykraczają poza czynniki obejmujące wzrost gospodarczy. Tym samym rozwój gospodarczy jest pojęciem szerszym niż wzrost. Są to zmiany ilościowe i jakościowe, miarą rozwoju gospodarczego jest poziom życia.
Gospodarka może wykazywać wzrost bez rozwoju, ale nigdy na odwrót. Dzieje się tak, ponieważ istnieje zjawisko zwane wzrostem bezproduktywnym, kiedy gospodarka wykazuje wzrost, ale ludzie nie zauważają wzrostu poziomu życia. Szacuje się, że zjawisko zachodzi przy wzroście na poziomie 2-3% PKB.
Dopiero gdy wzrost gospodarczy przekroczy poziom ok 3% PKB, ludzie odczuwają poprawę jakości życia, np. mogą sobie pozwolić na wzięcie kredytu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz