Gospodarka regionalna - strona 2

note /search

Wykład z gospodarki regionalnej: Regionalizm

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1736

1 Regionalizm 1)zbiór różnych wartości, które kształtują świadomości regionalną oraz poczucie odrębności i tożsamości określonej zbiorowości terytorialnej (regionalnej); 2)ruch społeczno-kulturowy, polegający na dążeniu do odnowy (...

Wykład z gospodarki regionalnej: Strategia rozwoju regionu

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1099

Strategia rozwoju regionu 1 Strategia rozwoju regionu 1. Strategia rozwoju regionu jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju regionu, przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacji. 2. Istota stra...

Wykład 2 z gospodarki regionalnej - notatki

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218

4. NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja) jest to jednolita, hierarchiczna klasyfikacja jednostek terytorialnych państw członkowskich UE, stosowana dla potrzeb polityki regionalnej; służy do gromadzenia, analizowania i udostępniania danych statystyki regionalnej w przekrojach przestrz. Organizac...

Wykład 5 z gospodarki regionalnej - notatki

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

16. Przesłanki uzasadniające prowadzenie polityki regionalnej celowa działalność organów władzy publicznej kształtująca rozwój społeczno-gospodarczy regionów; zespół wzajemnie powiązanych działań realizowanych przez władze krajowe i regionalne w celu zwiększania konkurencyjności i zapewnienia trwa...

Wykład 8 z gospodarki regionalnej - notatki

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

21. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju regionu Strategia rozwoju regionu jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju regionu,przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacji. 2. Istota strat...

Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2345

Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej   1.  Regionalizm  (pojęcie, znaczenie  dla  rozwoju)  2.  Region ekonomiczny  (pojęcie, cechy, typy)  3.  Region administracyjny i kryteria regionalizacji administracyjnej  4.  NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja)  5.  Klasyfikacja regionów wg k...

Rozwój regionalny - uzupełnienie wykładu z gospodarki regionalnej

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1344

1  Teorie rozwoju regionalnego   wyjaśniają mechanizm rozwoju regionalnego;    określają prawidłowości procesów rozwojowych;   wskazują związek między warunkami, czynnikami  i efektami rozwoju;   powstają na podstawie badań empirycznych;    wywierają wpływ na działania społeczne i polityczne  (...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4865

Pytania dotyczą głównie takich zagadnień jak: konkurencja między regionami, metodyka prognozowania rozwoju regionalnego, koncepcja zrównoważonego rozwoju regionalnego, fazy rozwoju regionalnego, polityka rozwoju innowacyjności regionów, komitet regionów i jego funkcje, region i jego typy, konkurenc...

Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 8967

Przedmiot prowadzi prof. fr hab. Andrzej Prusek. Dokument ma 4 strony, zawiera w sumie 9 pytań i porusza następujące zagadnienia: czynniki endogeniczne i egzogeniczne rozwoju regionów, cele, podmioty, instrumenty polityki intraregionalnej w Polsce, skuteczność polityki intraregionalnej, koncepcja r...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3549

Zawiera 4 pytania wraz z odpowiedziami. Dzięki tej notatce dowiesz się czym są strategiczne sektory gospodarki regionalnej, na czym polega restrukturyzacja gospodarki regionalnej, na czym polega budowanie korzyści względnych związanych z położeniem geograficznym, czym jest łamanie barier rynkowych ...