Wykład 5 z gospodarki regionalnej - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 5 z gospodarki regionalnej - notatki - strona 1 Wykład 5 z gospodarki regionalnej - notatki - strona 2

Fragment notatki:

16. Przesłanki uzasadniające prowadzenie polityki regionalnej celowa działalność organów władzy publicznej kształtująca rozwój społeczno-gospodarczy regionów;
zespół wzajemnie powiązanych działań realizowanych przez władze krajowe i regionalne w celu zwiększania konkurencyjności i zapewnienia trwałego rozwoju regionów i całego kraju; zespół uporządkowanych działań, zmierzających do realizacji celów założonych w dokumentach strategicznych, podejmowanych na poziomie centralnym oraz wojewódzkim. Polityka regionalna: jest integralną częścią krajowej polityki rozwoju; jej rola i znaczenie w ramach polityki rozwoju stale się zwiększa ; jest realizowana w trzech podstawowych układach: wojewódzkim, ponadregionalnym i centralnym; podmiotami są władze publiczne na szczeblu centralnym i regionalnym, które posiadają w odniesieniu do tej polityki określone prawem kompetencje decyzyjne; jest ukierunkowana na rozwój regionalny; jej adresatami są wszyscy aktorzy publiczni i niepubliczni w regionach, których działania są istotne dla osiągania celów tej polityki. Przesłanki uzasadniające prowadzenie PR terytorialne zróżnicowanie warunków rozwoju; polaryzacja rozwoju regionalnego; konieczność korygowania nadmiernych dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami; potrzeba pobudzania i wzmacniania czynników wzrostu w układzie terytorialnym przełamywanie problemów strukturalnych występujących w regionach; potrzeba wsparcia rozwoju regionów problemowych; potrzeba koordynacji działań realizowanych terytorialnie (przestrzennie) w ramach polityk sektorowych. Cechy polityki inter regionalnej: kształtuje rozwój regionalny z punktu widzenia interesów państwa („troska o wspólne dobro i interes kraju jako całości”), realizuje cele ogólnokrajowe; łączy i koordynuje szereg działań sektorowych państwa z działaniami realizowanymi na poziomie regionalnym; jest prowadzona wobec wszystkich regionów („o rozwoju kraju decydują wszystkie regiony”), jest prowadzona wg zasady równych szans („żaden region nie może być wykluczony z procesów rozwoju”), jest subsydiarna wobec polityki prowadzonej przez regiony; jest programowana i realizowana przez rząd we współpracy z regionami. Cechy polityki intra regionalnej: odzwierciedla „oddolne" podejście do stymulowania rozwoju regionalnego, jest prowadzona przez samorząd województwa we współpracy z samorządami lokalnym oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz