Modele realizacji polityki regionalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele realizacji polityki regionalnej - strona 1

Fragment notatki:

Polityka regionalna jest to całość działań na różnych obszarach, władz centralnych i terytorialnych, mających za cel podniesienie konkurencyjności gospodarek regionalnych, a także zmniejszanie dysproporcji przestrzennych regionów oraz zapewnienie zrównoważonego wzrostu wszystkich jej obszarów z zachowaniem jej wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej przy pomocy zespołu instrumentów prawnych i finansowych.
Wyróżnia się dwa podstawowe modele realizacji polityki regionalnej: Polityka interregionalna - obejmuje działania państwa podejmowane wobec regionów. Obejmują one decyzje w zakresie redystrybucji środków budżetu państwa przeznaczonych na rozwój regionalny mające zapewnić realizację krajowych priorytetów rozwoju, do których najczęściej należy wyrównywanie regionalnych zróżnicowań w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Polityka intraregionalna - polityka prowadzona przez regionalne władze samorządowe. Stworzenia takich warunków prawno-instytucjonalnych funkcjonowania państwa, aby regiony były odpowiedzialne za kształtowanie działań prorozwojowych i posiadały możliwości finansowe ich realizacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz