Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej   1.  Regionalizm  (pojęcie, znaczenie  dla  rozwoju)  2.  Region ekonomiczny  (pojęcie, cechy, typy)  3.  Region administracyjny i kryteria regionalizacji administracyjnej  4.  NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja)  5.  Klasyfikacja regionów wg kryteriów ekonomicznych  6.  Czynniki rozwoju regionalnego (endo i egzo, twarde i miękkie)  7.  Konkurencyjność regionów (pojęcie)  8.  Konkurenc yjność bezpośrednia i pośrednia  9.  Konkurencyjność a atrakcyjność inwestycyjna   10.  Czynni ki konkurencyjności regionów  11.  Kapitał ludzki i kapitał społeczny  12.  I nnowacyjność regionu  13.  Pojęcie i cechy klastra  14.  Efekt synergii w klastrze   15.  Kor zyści z funkcjonowania klastrów  16.  Przesłanki uzasadniające prowadzenie polityki regionalnej  17.  Polityka interregionalna i intraregionalna  18.  Cele EPR w latach 2007-2013  19.  Fundusze europejskie: cele i zakres wsparcia EFRR, EFS i FS  20.  Zasady EPR  21.  Planowanie strategiczne i strategia rozwoju regionu  22.  Typy i funkcje strategii rozwoju  23.  Korzyści wynikające z posiadania strategii rozwoju  24.  Metody opracowywania strategii  25.  Proces budowania strategii (organizacja procesu i etapy)  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz