Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy - strona 1 Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy - strona 2 Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy - strona 3

Fragment notatki:


Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy   Paradygmat - dominujące w danej dziedzinie poglądy podzielane przez większość środowiska naukowego
  Paradygmaty rozwoju regionalnego Egzogenicznego rozwoju regionalnego (stymulacja przez czynniki spoza regionu) Źródeł należy upatrywać w dwóch głównych nurtach ekonomii: szkole neoklasycznej i teorii keynesowskiej. Połączeniem ich była synteza neoklasyczna (samoczynnie działające mechanizmy rynkowe uzupełnione regulującą rolą państwa są w stanie zapewnić sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarki).
W paradygmacie tym odegrały rolę też bardziej szczegółowe teorie: korzyści skali, wymiany międzynarodowej, trzech sektorów gospodarki.
 
3 sektory (w nowszej teorii cztery):
I sektor
II sektor
III sektor
IV sektor
Rolnictwo
Przemysł wydobywczy
Przemysł przetwórczy
Budownictwo
Usługi
Usługi wyższego rzędu
 
Dwie doktryny regionalne odegrały tutaj szczególną rolę:
Doktryna bazy ekonomicznej (eksportowej)
Sformułowana przez amerykańskich uczonych przed II wojną światową w wyniku prowadzonych przez nich badań nad rozwojem miast. Gospodarka miasta została podzielona na:
Sektor bazowy wytwarzający produkty sprzedawane poza regionem
Sektor rezydencjalny zaspokajający potrzeby regionu
Warunkiem istnienia i rozwoju miasta są tzw. bazowe miejsca pracy. Sektor bazowy zapewnia przypływ dochodów z zewnątrz, umożliwiając rozwój sektora rezydencjalnego, uzależnionego od dochodu mieszkańców. Popyt skierowany z zewnątrz na dobra produkowane w regionie.
Doktryna biegunów wzrostu i rozwoju spolaryzowanego
F. Perroux jest autorem tej koncepcji. Wzrost nigdy nie pojawia się w całej gospodarce, tylko ujawnia się w niektórych jej punktach - biegunach wzrostu.
J.R. Boundeville zauważył, że trzeba aktywizować rozwój terenów zacofanych poprzez lokowanie w nich bieguna wzrostu.
Doktryna biegunów wzrostu zrobiła ogólnoświatową karierę. Stosowano ją również za żelazną kurtyną. W kilku przypadkach doktryna ta doprowadziła jednak do powstania "katedr na pustyni" - inwestycje w zacofanym regionie nie przyniosły zamierzonych skutków, przez co stały się potężnymi centrami przemysłowymi na zupełnym odludziu.
  Endogenicznego rozwoju regionalnego (stymulacja przez potencjał wewnętrzny) Koncepcja mieszana   Outsourcing - eksternalizacja funkcji firmy.
 
 
Kryzys lat 70. i podważenie paradygmatu egzogenicznego rozwoju regionu 6 kwietnia 2011 21:51  
Kryzys lat 70. ujawnił głęboki kryzys strukturalny w gospodarkach krajów zachodnich i pojawienie się nowych uwarunkowań rozwoju. Zakwestionowały one poglądy w teorii ekonomii, w tym na rozwój regionalny.


(…)

… "starych przemysłów" zdezaktualizował opieranie rozwoju regionalnego na budowie nowych zakładów.
Ujawnienie się negatywnych efektów dotychczasowego modelu rozwoju nastawionego wyłącznie na wzrost (postępująca degradacja środowiska, szybkie wyczerpywanie się zasobów naturalnych, powstanie Partii Zielonych). Pojęcie ekorozwoju.
 
 
Klub Rzymski wydał 3 raporty:
"Spór o granice wzrostu" - próbo określenia czasu, w którym wyczerpią się zasoby naturalne
"ludzkość w punkcie zwrotnym"
"o nowy ład międzynarodowy"
 
Pojęcie "kraje trzeciego świata" stworzył A. Sauvy. Drugi świat to były kraje bez gospodarki rynkowej (komunizm).
 
Ekonomiści latynoamerykańscy stworzyli doktrynę rozwoju zależnego (najbiedniejsze kraje są uzależnione od najbogatszych).
Pojawienie się dysjunkcji funkcjonalnej w lokalizacji…
… których ma on korzystną pozycję negocjacyjną.
Podstawą rozwoju produkcji eksportowej powinno stanowić poszerzanie wewnętrznych zdolności eksportowych, a nie zewnętrzne zapotrzebowanie na zasoby regionalne.
 
Konsekwentna realizacja tych dwóch zasad miała doprowadzić do zahamowania międzynarodowego podziału pracy (a zatem ograniczenia wymiany międzynarodowej).
Warunkiem wstępnym i koniecznym (conditio sine qua non
… (paradygmat top down)
 
Rozwój ukierunkowany na zewnątrz, sektorowy, funkcjonalny, scentralizowany (odgórny).
 
Alternatywą jest:
Bottom up - skierowany do wewnątrz, oddolny, wstępujący, terytorialny
 
Źródeł paradygmatu rozwoju endogenicznego należy upatrywać w koncepcji rozwoju endogenicznego zaproponowanej dla krajów 3. świata w ramach nowego ładu międzynarodowego.
 
Podobnie jak poprzednio, doszło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz