Wykład - Dostępność lokalizacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Dostępność lokalizacyjna - strona 1 Wykład - Dostępność lokalizacyjna - strona 2 Wykład - Dostępność lokalizacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
Wykład 4
Dostępność lokalizacyjna- podaż przenośnych i nieprzenośnych nakładów(nieruchomości infrastruktura dobra naturalne materiał)
Wartość terenu- wpływ ma:
Dostępność lokalnych nakładów zasobów pracy i usług publicznych
Dostępność transferowalnych nakładów(paliwo materiał)
Dostępność rynku
Własciwości konkretnego miejsca( topografia, klimat pogoda)
Właściowsci bezpośredniego otoczenia(cisza, prywatność, komunikacja infrastruktura)
Reguła wielkości i rangi- im większe miasto, tym zlokalizowane w nim funkcje generują wyższą rangę tego miasta
Region homogeniczny- grupuje podobszary wg. Zasady wewnętrznej jednorodności profilu ekonomicznego, poziomu rozwoju, zamożności formy użytkowania terenu.
Wymiar miejski gospodarki regionalnej- GOSPODARKA REGIONALNA; WYMIAR MIEJSKI/ METROPOLITALNY
STRUKTURA I ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH/ METROPOLITALNYCH
Ściśle związana z bliskością i sąsiedztwem różnych podmiotów i działalności
Skupia się na procesach urbanizacji, w tym suburbanizacji i metropolizacji oraz na przepływach urbanizujących
Akcentuje tzw. zewnętrzności, korzyści i koszty zewnętrzne i wymóg spójności terytorialnej, charakter sąsiedztwa; korzystny/ niekorzystny oraz tworzenie przez bliskie otoczenie udogodnienia/ utrudnienia
Związana jest z pojęciem mono i policentrycznego obszaru miejskiego/ obszaru metropolitalnego
Konkluzja końcowa
Pozwala na zdefiniowanie studiów i analiz odpowiednich i użytecznych dla zróżnicowania i prognozowania rozwoju miast/ metropolii, obszarów miejskich/ obszarów metropolitalnych oraz ich problemów i wyzwań.
Model lokalizacyjny zdominowany przez siły dyspersyjne
Model oparty na wzajemnym odpychaniu się podmiotów i zachowaniu dystansu miedzy nimi.
Podmioty indywidualnych decyzji lokalizacyjnych występują bądź w roli sprzedawców bądź w roli kupujących.
Dany model oparty jest o geograficzne obszary rynkowe sprzedawców oraz o geograficzne obszary podażowe kupujących.
Każdy z podmiotów działalności jako sprzedawca ma swój własny geograficzny obszar rynkowy na którym działa przede wszystkim. Jest to działalność o rynkowej orientacji lokalizacyjnej, a rynek produktów jest rozproszony.
Każdy z podmiotów działalności jako kupujący ma swój własny obszar podażowy. Jest to działalność o podażowej orientacji i lokalizacyjnej, a źródła podaży nakładów są rozproszone. Koncepcja rozwoju regionalnego:
Rozwój egzogeniczny (zewnętrzny) - rozwój oparty na zewnętrznych czynnikach i impulsach; zależny jest od pozycji zajmowanej w ramach większego systemu


(…)

…-> Produktywność zasobów regionu-> Konkurencyjność bazy ekonomicznej regionu
Markowe produkty wizytówki regionu-> Siła eksportowa regionu-> Międzynarodowa/globalna konkurencyjność regionu
Wizja i rozwój regionu:
przyszły obraz i pożądany ciąg zmian w regionie. Składa się zasadniczo z czterech elementów. Są to: przyszły wizerunek i przyszła pozycja regionu, pożądane zmiany strukturalne oraz przyszłe powiązania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz