Wykład - Koherencja lokalizacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koherencja lokalizacyjna - strona 1 Wykład - Koherencja lokalizacyjna - strona 2 Wykład - Koherencja lokalizacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
Wykład 2
Koherencja lokalizacyjna- każda działalność powinna być zlokalizowana we właściwym miejscu(optymalny punkt lokalizacyjny) a każde miejsce powinno posiadać odpowiadającą mu działalność.
Suburbanizacja-faza rozwoju miasta, polegająca na odpływie ludzi z centrum i napływie do stref podmiejskich. Wynikiem tego jest rozwój infrastruktury(zabudowa miejsca, punkty handlowo usługowe) na obszarach podmiejskich oraz tworzenie się tzw. Miast sypialni z których ludzie dojeżdżają do pracy do centrum. Model struktury przestrzennej miasta
Subcentra:
O funkcjach handlowych
Terminalne połączenia
Suburbia - urbanizacja obszarów o charakterze miejskim
Miejsca zamieszkania/tereny mieszkaniowe; Oferta i rynki
Miejsca prowadzenia biznesu/ miejsca pracy; Oferta i rynki
Węzły i trasy transportu w przestrzeni wewnątrz- i między- miejskiej, Oferta i rynki
Miejsca świadczenia usług różnej rangi Oferta i rynki
Miejsca spędzania czasu wolnego, Oferta i rynki
Gra o rozwój regionu- Przedsiębiorczy styl współrządzenia i współzarządzania (regional governance)
Stara i nowa przedsiębiorczość (gospodarka, inwestorzy i biznes międzynarodowy) przedsiębiorczość wielosektorowa i skupienia przemysłów kreatywnych
Zasoby ludzkie, kapitał przedsiębiorczy, klasa kreatywna i środowiska kreatywne
Infrastruktura instytucjonalna, instytucje otoczenia biznesu i rynku pracy, dołączalność transportowa i informacyjna, infrastruktura edukacji, kultury i nauki
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, kształtowanie jakości przestrzeni dla ludzi i firm, w tym przestrzeni publicznych oraz jakości życia
Ocena ex-ante
Niedomknięcie gospodarki- sytuacja w której występuje niedopasowanie tego co się w regionie wytwarza do tego co się w nim konsumuje
Niedomknięcie netto- spowodowane deficytem lub nadwyżką w kasie państwa
Niedomknięcie brutto- obejmuje udział gałęzi ponadregionalnych w działalności gospodarczej na obszarze regionu.
Analiza użytkowania terenów-Wstępne założenia:
• Większość terenów może być wykorzystana dla kilku działalności
• Istnieje różnorodność sposobów użytkowania terenów
• Istnieje wiele przestrzennych modeli użytkowania terenów
• Konkurowanie o przestrzeń odgrywa ważną rolę na obszarach wysokiej koncentracji działalności


(…)

…: lokalizacja firmy na starcie, lokalizacja inwestycji, lokalizacja łańcucha podażowego
Organizacje pozarządowe: lokalizacja inicjatyw obywatelskich, lokalizacja inicjatyw lokalnych
Tematyka ekonomii regionalnej- REGIONAL SCIENCE - jako Multi- i Inter- dyscyplinarna dziedzina nauki i edukacji, badań i rozwoju. Obejmuje: Geografie ( człowiek - środowisko, geografia ekonomiczna), socjologie, projektowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz