Wykład - Region węzłowy (nodalny)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Region węzłowy (nodalny) - strona 1 Wykład - Region węzłowy (nodalny) - strona 2 Wykład - Region węzłowy (nodalny) - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
Wykład 9
Region węzłowy (nodalny) oznacza ujęcie regionu jako obszaru ciążeń powiązań usługowych bądź produkcyjnych. Są jednolite pod względem funkcjonalnym, ale różne pod względem działalności gospodarczej. Regiony węzłowe wyznacza się według związku między regionem centralnym a obszarami otaczającymi.
Region węzłowy obejmuje obszar wokół większego miasta lub zespołu miast i jest z nim związany układem stałych wzajemnych powiązań i ciążeń, czyli obustronnej wymiany ludzi, dóbr, usług lub informacji. Istotą regionów węzłowych jest zatem istnienie powiązań pomiędzy obszarami koncentracji działalności społeczno-gospodarczej, a zasilającymi je i korzystającymi z dostępnych na ich terenie dóbr i usług obszarami peryferyjnymi. Granice takiego regionu wyznaczają zasięgi tych powiązań i ciążeń.
Użyteczność miejsca (przemieszczenie z miejsca produkcji do miejsca występowania popytu)
Na wartość/użyteczność miejsca wpływa:
1. dostępność lokalnych nakładów zasobów pracy i usług publicznych
2. dostępność transferowalnych nakładów (paliw, materiałów, usług)
3. dostępność rynków (wielkość geograficznych obszarów rynkowych)
4. właściwości konkretnego miejsca (cechy topograficzne, strukturalne, rolnicze i mineralne, dostępność czystego powietrza i wody, klimat)
właściwości bezpośredniego otoczenia (cisza,prywatność, wygląd estetyczny, dostępność komunikacyjna, uzbrojenie techniczne)
Outputowa orientacja lokalizacyjna - podmioty i działalności z dostępem do rynku wyników
MIASTA KONKURENCYJNE są ośrodkami posiadającymi zdolność:
- Lokowania produktów, dóbr, usług wytwarzanych na ich obszarze na rynkach zewnętrznych
- Oferowania swoim obecnym i potencjalnym rezydentom i użytkownikom wartości rynkowych i nierynkowych, odpowiadających ich potrzebom i oczekiwaniom.
Miasta konkurencyjne są ośrodkami:
- Posiadające silną pozycję w grupie miast tej samej wielkości, rangi i profilu
- O korzystnym wizerunku, o uznanej marce, reputacji, renomie w wyróżnionych dziedzinach
- Dysponującymi atutami wyróżniającymi, miejscami i organizacjami będącymi magnesami i wizytówkami
Strategiczna karta wyników regionu - jest narzędziem kontroli strategicznej , metodą całościowego oglądu procesu realizacji strategii regionalnej. Tworzy ją specyficzny zbiór wskaźników i mierników. Pozwala monitorować i oceniać postępy w zakresie realizacji wizji i strategii regionu. Zawarte są w niej trzy perspektywy : innowatora, klienta i partnera regionu.
Od miasta kreatywnego do miasta przedsiębiorczego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz