Wykład - Udogodnienia publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Udogodnienia publiczne - strona 1 Wykład - Udogodnienia publiczne - strona 2 Wykład - Udogodnienia publiczne - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
Wykład 3
Udogodnienia publiczne- to różne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej (tj. infrastruktura i usługi publiczne)
Niedoskonałość rynku nieruchomości- polega na tym, że zarówno właściciele jak i potencjalni użytkownicy ziemi nie posiadają pełnych informacji odnośnie jej możliwości przeznaczenia i sposobów wykorzystania
Przyczynami są:
Nieprzejrzystość- trudny dostęp do uzyskania informacji
Występowanie nieracjonalnych zachowań-cena nie jest jedynym kryterium wyboru
Kapitałochłonność transakcji
Rzadkość zawierania transakcji
Stałość nieruchomości
Rewitalizacja- działanie polegające na ożywianiu zdegradowanych obszarów(poprzemysłowych np.), którego celem jest znalezienie im nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym zmienią swoją funkcję.
Region funkcjonalny- grupują podobszary wg. Kryterium wewnętrznej integracji, relacji wzajemnego oddziaływania na siebie od obszarów składających się na region.
Problematyka lokalizacji działalności gospodarczych- Co jest gdzie - odnosi się do każdego rodzaju działalności lub podmiotu oraz do preferencji, decyzji i zachowań lokalizacyjnych
Dlaczego tam jest - odnosi się do czynników determinujących lokalizacje działalności lub podmiotów gospodarczych, do orientacji i modeli lokalizacyjnych ze względu na nieruchomość czynników, niepodzielność działalności, stopień mobilności produktów.
- dlaczego ludzi osiedlanie się w pewnym mieście lub regionie, w oparciu o co przedsiębiorcy i inwestorzy decydują się na prowadzenie działalności i inwestycje w pewnym mieście lub regionie.
Co z tego wynika - średnio i długoterminowe przewagi lokalizacyjne, oszczędności/korzyści koncentracji przestrzennej, źródła podaży czynników i rynku zewnętrzne produktów
Modele lokalizacyjne zdominowane przez kohezje:
Model oparty na wzajemnym przyciąganiu się podmiotów, na relacjach bliskości i sąsiedztwa, a w rezultacie na aglomeracji i skupianiu się podmiotów.
Siły aglomeracyjne skupiają te same lub różne rodzaje podmiotów i działalności, mogą one być wynikiem popytu lub produkcji (podaży).
Każdy podmiot dąży do znalezienia przewagi przez lokalizowanie się blisko innych podmiotów tego samego rodzaju, jednakże output (wynik), każdego z nich jest w pewnym zakresie różny i zmienia się w mało przewidywalnym stopniu. Oznacza to, że kupujący mogą dokonywać zakupów porównując różne oferty sprzedających. Lokalizacje sprzedaży przyciągają kupujących stosownie do tego jak szeroki jest wybór, który mogą zaoferować. Sprzedające firmy zyskują przez stawanie się częścią dużego klastra (skupienia).


(…)

… wielkości obszarów miejskich, a zwłaszcza występującej na obszarach metropolitarnych poprzez ich zdolność do rozwijania różnorodnej oferty podaży zasobów pracy, usług publicznych oraz sieci ich wykonawstwa.
Zachowania właścicieli i kupujących na rynku nieruchomości gruntowych:
Zarządzanie użytkowaniem ziemi w miastach i na obszarach miejskich poprzez system cen prowadzi do utożsamiania ceny użytkowania…
… lub wynajmującymi.
Każdy potencjalny użytkownik porównuje różne miejsca na podstawie tego jak dużą rentę położenia i powierzchni może zapłacić w warunkach, gdy rynek nieruchomości gruntowych nie spełnia doskonale funkcji alokacyjnej. Od miasta konkurencyjnego do miasta atrakcyjnego:
Miasta atrakcyjne są ośrodkami mającymi zdolność:
Zatrzymania i rozwijania aktualnie funkcjonujących na ich obszarze ludzi…
… konkretnej przestrzeni/parceli ze skapitalizowaną rentą (dochodem).
Każda parcela gruntu dochodzi do najwyższej stawki oferowanej przez kupującego ze względu na dążenie właścicieli gruntów do zmaksymalizowania ich własnego dochodu.
Każda działka poszukuje takiej działalności i takiego konkretnego użytkowania, który zapłaci największa cenę w porównaniu z innymi potencjalnymi nabywcami, dzierżawcami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz