Region, regionalizacja, regionalizm - Infrastruktura społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Region, regionalizacja, regionalizm - Infrastruktura społeczna - strona 1 Region, regionalizacja, regionalizm - Infrastruktura społeczna - strona 2 Region, regionalizacja, regionalizm - Infrastruktura społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Region terytorialna całość o unikalnych cechach; najczęściej r. wydzielany jest na podstawie kilku cech- region bogaty-biedny, region atrakcyjny- nieatrakcyjny turystycznie. Współcześnie regiony mają wyobrażać przedmioty, cechy i związki tych cech pod kątem uniwersalności, czyli powtarzalności cechy, która odróżni je od regionów sąsiednich jako termin jest używany powszechnie, w trzech różnych, lecz wzajemnie powiązanych znaczeniach, odpowiadającym trzem różnym pojęciom części obszaru. Rozróżnia się mianowicie: Region jako narzędzie badania Region jako przedmiot poznania Region jako narzędzie działania Desygnatami regionu w pierwszym znaczeniu są np. regiony statystyczne. Na obszarze których badania przeprowadza się w celach poznawczych. Zbliżamy się do nich przez rozpoznanie rozmieszczenia obiektów i zjawisk oraz wyodrębnienie części obszaru, na którym te obiekty i zjawiska wykazują charakterystyczne właściwości. Takie części obszaru to regiony jako przedmiot poznania. Wyróżnia się wreszcie część obszaru po to, by organizować w ich ramach działalność społeczno- gospodarczą w przestrzeni i zarządzać nią. Przykładem mogą być regiony polityczno- administracyjne lub regiony planowania. Są to jednostki terytorialne rozumiane jako narzędzia działania. Według prof. Ryszarda Domańskiego wyróżniamy dwa typy regionów: Powierzchniowe (jednolite, formalne) - stosunkowe jednolite w granicy regionu, na przykład regiony rolnicze, leśne, zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, np. poziom uprzemysłowienia państwa Węzłowe (funkcjonalne) - jednolite pod względem wewnętrznej struktury lub organizacji. Charakterystyczne elementy: ognisko i otaczający je obszar powiązany z ogniskiem liniami krążenia, np. państwa powiązane intensywną wymianą handlową Regionalizm - Wyrasta on z nasilających się żądań zwiększenia samodzielności gospodarczej i politycznej obszarów terytorialnych, które są spójne gospodarczo i kulturalnie. Tworzy warunki dla autonomii regionów i współdziałania w ramach państwa − regiony otrzymują określone kompetencje, a państwo nie ingeruje w ich działanie, dopóki jest ono zgodne z prawem. Regionalizm ma szczególne znaczenie w państwach wielonarodowych (np. Hiszpania) oraz zróżnicowanych pod względem rozwoju gospodarczego (np. Włochy) W stosunkach międzynarodowych to forma współpracy państw w regionie. Organizacje regionalne mają za zadanie zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, a także rozwój współpracy gospodarczej i kulturalnej w regionie. Z punktu widzenia politologii- opiera się na szeroko pojmowanej autonomii, cele kulturowo- językowe, ekonomiczne, autonomia i samodzielność

(…)

… oraz placówek badawczych
- upowszechnianie kultury
- rozwoju i doskonalenia służby zdrowia, właściwych form wypoczynku i turystyki.
W krajach OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), do których Polska należy, za główne cele polityki regionalnej uważa się:
- rozwój infrastruktury społecznej i techniczno- ekonomicznej
- łagodzenie skutków redukcji wydatków na obronę narodową
- wykorzystanie…
…. O nasileniu się tendencji regionalistycznych w Europie Zachodniej można mówić zwłaszcza od końca lat siedemdziesiątych. Regionalizm europejski zdynamizował się po 1989 roku, co widoczne jest np. w porozumieniach międzyrządowych państw tworzących tzw. euroregiony.
POLITYKA REGIONALNA
Polityka regionalna jest częścią polityki ekonomicznej i wynika z regionalizacji kraju.
Polityka Ekonomiczna - zmierza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz