Podstawy geografii ekonomicznej

note /search

Notatki z wykładu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1855

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: regionalny - wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, przestrzenny - przestrzenne struktury i procesy oraz ...

Bieguny technologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

Biegun Technologii - Pojęcie pojawiło się regularnie w literaturze pod koniec lat siedemdziesiątych. Ma dwa znaczenia : Oznacza centrum wyróżniające się działalnościami przemysłowymi zaawansowanej technologii Występujący w latach 1950-1960 rozwuj biegunowy, łączony wraz z rozwojem biegunów wzro...

Obszary konfliktów na świecie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1771

I rok ZSG 07/08 gr. I Temat: Obszary konfliktów na świecie Różnice językowe, rasowe, kulturowe, religijne, polityczne i ekonomiczne dzielą ludzi od najdawniejszych czasów. To one są przyczyną licznych nieporozumień, kłótni, waśni, dyskryminacji lub wojen na świecie. Porozumiewanie się jednym jęz...

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

Nottka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej wyznacza cele i określa sposoby ich realizacji w dziedzinie produkcji i obrotu artykułami rolnymi, hodowlanymi i rybołówstwa, w zakresie kształtowania

Geografia przemysłu - prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dysproporcje w poziomie uprzemysłowienia: Rosnąca kapitałochłonność produkcji. Uzależnienie produkcji przemysłowej od rozmiarów i struktury zaplecza materialno-technicznego i naukowo-badawczego oraz siły roboczej. Specyficzne wymagania konsumentó...

Transport

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2058

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Co rozumiemy pod pojęciem transport? Transport jest to przemieszczanie ludzi lub jakiegoś towaru, ładunku za pomocą różnych środków transportu. Transport należy do jednego z najbardziej pożytecznych wynalazków, jakimi do tej pory posługuje się...

Euroregiony - prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2170

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Euroregiony- to wydzielona jednostka na przygranicznym obszarze dwóch (lub większej liczby) państw, forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydującychoraz regionami ich sąsiadów. Cele...

Geografia przemysłu - prezentacja 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1554

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przemysł – jest to dział gospodarki zajmujący się wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz surowców produkcji rolniczej na skalę masową i przy użyciu maszyn. Okręgi przemysłowe na świecie: Są to skupiska wielu ośrodków i zakładów przem...

Integracja europejska - prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1890

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pojęcie integracji europejskiej- Określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym. Przyczyny zjednoczenia- Nawiązanie współpracy między państwami europejskimi, co było w...

Istota rozwoju regionalnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Region należy do podstawowych pojęć gospodarki przestrzennej. Brak jest powszechnie akceptowanych i jednoznacznych kryteriów de...