Bieguny technologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bieguny technologii - strona 1 Bieguny technologii - strona 2 Bieguny technologii - strona 3

Fragment notatki:


Biegun Technologii - Pojęcie pojawiło się regularnie w literaturze pod koniec lat siedemdziesiątych. Ma dwa znaczenia :
Oznacza centrum wyróżniające się działalnościami przemysłowymi zaawansowanej technologii
Występujący w latach 1950-1960 rozwuj biegunowy, łączony wraz z rozwojem biegunów wzrostu i biegunów rozwoju.
Rozwój biegunowy z czasem zamieniono na rozwój lokalny. Wiodonce firmy przesały mieć znaczenie a zaczęto interesowac się małymi przedsiębiorstwami. Pojęcie techno(ó)pole łączy się z dawną definicją bieguna rozwoju, który jest zgrupowaniem przedsiębiorstw innowacyjnych, dynamicznych, motorycznych i gdzie inwestowanie było najbardziej opłacalne, w sensie dochodu na osobę i zatrudnienia. ( Benko 1986)
Bieguny Technologi są realizacjami działan miast , których strategie rozwoju gospodarczego opierają się na waloryzacji własnego potencjału uniwersyteckiego i badawczego. Liczą że spowoduje to nową industrializacje opartą na przedsiębiorstwach zaawansowanej technologi. (cokolwiek to znaczy :P ) Projekty biegunów oparte są na koncepcji „płodnej krzyżówki”. Pierre Laffitte ( twórca Sophia Antipolis) opisuje je jako: Zebranie w jednym miejscudziałalności zaawansowanej technologii, centrów badawczych, przedsiębiorstw, a także instytucji finansowych, które ułatwiają kontakty osobiste, między tymi środowiskami, produkt efektu synegrii (kooperacja (współpraca) różnych czynników, której efekt jest większy niż suma ich oddzielnego działania) , gdzie mogą powstać nowe idee, innowacje techniczne, a więc pobudzać tworzenie przedsiębiorstw. Inaczej mówiąc jest to zgrupowanie organizacji badawczych i biznesu związanych z rozwojem naukowym otaczającym cały proces od etapu laboratoryjnego do wytworzenia i sprzedaży produktu. Zlokalizowany jest na ogół w zamkniętym systemie relacyjnym wraz z uniwersytetami oraz instytucjami badań technicznych, publicznymi i prywatnymi. W terminologii polityki zagospodarowania obszaru , która dotyczy interwencji państwa, biegun technologiczny odnosi się do funkcjonalnych organizacji kompetencji naukowych istniejących w regionach. Ś narzędziami rozwoju regionalnego i oznaczają li9nie techniczno- przemysłowe, których wzmocnieniu sprzyja państwo.
CRITT- sieć doradców technologicznych i badań sektorowych. ( nie wiem do czego ma to być!!)
W celu zidentyfikowania bieguna technologicznego używa się następujących czynników: Stosunek zatrudnionych pracowników naukowych i technicznych do ogólnej liczby zatrudnionych
Wielikosć wydatków na badania i rozwój ( nie informuje nas na jakim poziomie technologicznym jest produkt)
Pozim doskonałości produktu wytwarzanego przez gałąź przemysłową i jej miejscer w nomenklaturze
Wskaźnik wzrostu zatrudnienia w sektorze.

(…)

… ma być przyjazne i przyjemne do pracy i życia dla pracowników, aby przyciągac i utrzymać, z drugiej strony przestrzen powinna charakteryzować się szerokim rynkiem pracy dla innych kategorii pracowników. Podaż pracy, pozim płacy oraz stopień syndykalizacji wpływają na zachowanie przestrzenne przedsiębiorstw zaawansowanej technologii. Uniwersytety i instytuty badawcze- większość przedsiębiorstw powstala wewnątrz…
… technologii standaryzacja nastąpi wtedy, gdy duże przedsiębiorstwo bedzie dominowało na rynku.
Tej teorii nie można wykożystać do współczesnej ewolucji zaawansowanej technologii, która dotyczy w szczególności małych przedsiębiorstw. Współcześnie nie występuje faza standaryzacji. W wyniku braku fazy produkcji seryjnej wykorzystanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej jest ciągłe. Podobnie…
… środowiska innowacyjnego zdefiniował C. Pierrin (1989). Jest to wyodrebniony terytorialnie zespół, w którym sieci innowacyjne rozwijają się przez praktykę tych aktorów drogą wzajemnej wymiany generującej specyficzne efekty zewnętrzne dla innowacji dokonujacych się dzięki zbieżności praktyki i coraz to większych osiągnięć w tworzeniu technologii. Wielkie aglomeracje od dawna uznawane są za sprzyjające…
… się że dezintegracja jest ulatwiona gdy istnieje geograficzna aglomeracja przedsiębiorstw, co zmniejsza istotne koszty zewnętrzne. Dezintegracja pionowa charakteryzuje aktualna produkcję ( Piore, Sabel 1984) pozwala realizować wzrost zysków przez korzyści zewnętrzne, które wywołuje. Specjalizacja przedsiębiorstw pociąga stale zmniejszenia kosztów produkcji ( Scott, Storper 1987). Społeczny podział pracy ma duży wpływ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz