Podstawy geografii ekonomicznej - strona 2

note /search

Kapitał zagraniczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kapitał zagraniczny- Pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo, w którym część kapitału zakład...

Region w ujęciu ekonomicznym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kryterium fizyczno-geograficzne, którego podstawą jest obszar podobnie ukształtowanego terenu pod względem cech naturalnego krajobrazu oraz klimatu, wyraźnie geograficznie wydzielony z większego terytorium. Kryterium administracyjne – w tym przypa...

Elementy geograficzne przemysłu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kryterium administracyjne – w tym przypadku stosuje się powszechnie obowiązujący układ przestrzenny administracji i region rozumiany jest jako ściśle wyznaczony obszar kraju, stanowiący kompleks gospodarczy o określonym profilu lub specjalizacji, ...

Zarządzanie rozwojem regionlanym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Polityka regionalna jest działalnością zmierzającą do kształtowania rozwoju poszczególnych regionów i relacji międzyregionalnych zgodnie z celami społeczeństwa jako całości, jak równi...

Znaczenie regionów jako jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: region – umownie wydzielony względnie jednorodny obszar, który odróżnia się od sąsiednich terenów określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi. Wyróżnia się regiony fizyczno-geograficzne, gospodarcze, administracyjne – będące obiektem planowania ...

Znaczenie regionw jako jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wg Słownika języka polskiego PWN : Region to obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych. Region możemy traktować jako wyodrębnioną przestrz...

Opracowany egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki: Geografia jest dualna, odnosi się do praw natury i praw człowieka(geografia fizyczna); prawa rynku, rodziny, ekonomiczne, społeczne(geografia ekonomiczna). Metodologia g. ekonomicznej- zjawiska społeczne, oddziaływanie, kierowanie s...

Egzamin - podział pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1442

ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki 2. Przestrzeń 3. Rodzaje i czynniki lokalizacji 4. Środowisko geogr. i jego wpływ na gospodarowanie 5. Sposoby przezwyciężania międzynarodowego podziału pracy na podstawie handlu zagranicznego: Polski, Czech i Słowacji ZESTAW II 1. Orie...

Odpowiedzi do egzaminu - Geografia ekonomiczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1666

ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki Geografia ekonomiczna jako nauka : pierwotnie geografia pełniła funkcję opisową. Potem pojawiła się druga funkcja - poznawcza (opisywanie i poznawanie). Trzecia funkcja geografii - praktyczna - celem było zdobycie rynków surowcowych, ry...

Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej. Polski handel zagraniczny był słabą gałęzią naszej gospodarki ze względu na: technologicznego zacofania gospodarki; mało zaawansowanej specjalizacji produkcji wybranych dziedzinach; wysokich kosztów produkcji; mało skutecznej promocji polskich towarów...