Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej. - strona 1 Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej. - strona 2 Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej. - strona 3

Fragment notatki:


Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej. Polski handel zagraniczny był słabą gałęzią naszej gospodarki ze względu na: technologicznego zacofania gospodarki;
mało zaawansowanej specjalizacji produkcji wybranych dziedzinach;
wysokich kosztów produkcji;
mało skutecznej promocji polskich towarów za granicą;
zbyt dużej koncentracji zainteresowania na wybranych rynkach, zarówno w sensie geograficznym, jak i branżowym;
braku instytucji organizujących eksport małych firm;
niedorozwój instytucji finansowych obsługujących handel zagraniczny(zwłaszcza w zakresie kredytowania eksportu, udzielania poręczeń i ubezpieczenia transakcji obrocie międzynarodowym)
Przekształcenia w gospodarce w dużej mierze spowodowały rozwój i przeobrażenia strukturalne w handlu zagranicznym Polski. Ważną rolę odegrało przystąpienie Polski do Światowej Organizacji Handlu(WorldTradeOrganization) w 1995r., do NATO (1999) i UE (2004).
Obecnie Polska, pomimo nieznacznego udziału w obrotach światowych, jest liczącym się w świecie producentem: węgla kamiennego i brunatnego, miedzi rafinowanej, cynku, siarki, srebra, mebli, niektórych rodzajów konfekcji, farmaceutyków oraz wielu produktów rolno-spożywczych (żyta, ziemniaków, buraków cukrowych, mleka i jego przetworów, mięsa, produktów owocowo-warzywnych). Mimo trudności, z jakimi boryka się polski przemysł jesteśmy poważnym dostawcą niektórych maszyn i urządzeń (np. nowoczesnych obrabiarek[Avia eurometal] i maszyn włókienniczych) wyrobów hutniczych i produktów rolnych. W miarę rozwoju handlu zagranicznego Polski jego struktura geograficzna wzbogacała się o coraz nowe kraje i obecnie obejmuje swym zasięgiem niemal cały świat. Największe znaczenie ma jednak handel z krajami europejskimi, przede wszystkim z bezpośrednimi sąsiadami.
WYMIANA HANDLOWA Z E UROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM Po ostatecznej likwidacji w 1991r. RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
RWPG została stworzona z inicjatywy Stalina podczas konferencji moskiewskiej (1949 r). Bułgarska Republika Ludowa, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Socjalistyczna Republika Rumunii, Węgierska Republika Ludowa i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; w lutym 1949 dołączyła Albańska Republika Ludowa, a w 1950 Niemiecka Republika Demokratyczna. Organizacja ta miała być wschodnioeuropejską odpowiedzią na Plan Marshalla i powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). podstawowym kierunkiem dla polskiego handlu zagr. Stała się współpraca z wysoko rozwiniętymi państwami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - a dokładniej ze Wspólnotami Europejskimi, obejmującymi w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego również państwa członkowskie EFTA.(Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu należą Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein i Islandia. Celem EFTA jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego państw członkowskich poprzez znoszenie ograniczeń we wzajemnej wymianie handlowej. W przeciwieństwie do umowy EWG znoszenie barier handlowych nie obejmuje ceł na produkty rolne.) Cechą charakterystyczną naszej współpracy z UE jest zdominowanie jej przez handel z Rep. Fed. Niemiec, która podobnie jak W.Bryt jest największym odbiorcą wyrobów polskiego przemysłu metalurgicznego. Znacząca rolę na te rynki maja tez art. rolno-spożywcze i wyroby przemysłu elektromaszynowego. Austrii sprzedajemy głównie paliwa ( węgiel kam.) i energię. Włochy kupują od nas przed wszystkim produkty rolne, a koncern Fiat dystrybuuje dużą część s

(…)

… się obecnie odbiorcą wyrobów przemysłu lekkiego, niektórych maszyn i urządzeń oraz ryb łowionych przez polskie statki rybackie na kanadyjskich wodach szelfowych. Import z Kanady zdominowany jest od wielu lat przez zboże głównie pszenicę, jednak ma on niewielkie rozmiary. Podobne wielkości ma wymiana handlowa z Australia i Nową Zelandią i przeważa w niej również polski import, przede wszystkim wełna i męso…
… przemysłu lekkiego i art.rolno-spożywcze, w eksporcie podstawowymi wyrobami są produkty przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Największy udział w eksporcie do Turcji ma przemysł elektromaszynowy, import to głownie maszyny i urządzenia w ramach kooperacji przemysłowej (wspólna produkcja statków w stoczniach tureckich) oraz wyroby przemysłu lekkiego.
Struktura wymiany handlowej z Iranem…
… jest zdominowana przez zakupy importowe ropy naftowej i niewielkiej ilości produktów rolniczych, głownie daktyli. Eksport to wyroby przem. elektromaszynowego i usługi budowlane.
Brazylii sprzedajemy węgiel kamienny oraz różnego rodzaju produkty chemiczne. Kupujemy tam m.in. rudę żelaza, kawę, komponenty paszowe, niektóre rzadkie minerały, a ostatnio także samoloty pasażerskie. Z Indii sprowadzamy tekstylia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz