Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych - strona 1 Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych - strona 2 Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych - strona 3

Fragment notatki:

Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych
Struktura towarowa handlu zagranicznego jest ściśle powiązana ze strukturą geograficzną. Poziom rozwoju gospodarczego polskich partnerów handlowych determinuje rzeczową strukturę importu i eksportu.
W latach osiemdziesiątych, w okresie funkcjonowania RWPG, rzeczowa struktura importu i eksportu była całkowicie odmienna od tejże struktury z lat dziewięćdziesiątych. Była ona wyraźnie podporządkowana wspólnej polityce Rady.
Tabela 8. Struktura importu i eksportu według grup gałęzi w latach 1981, 1985, 1988
Grupy
Eksport
Import
gałęzi
1981
1985
1988
1981
1985
1988
Ogółem
Paliwa i energia
Wyroby przemysłu:
metalurgicznego
elektromaszynowego
chemicznego
mineralnego
drzewno-papierniczego
lekkiego
spożywczego
pozostałych gałęzie
Budownictwa
Produkty rolne
Produkty leśne
Pozostałe
100,0
10,4
8,2
46,2
9,7
1,0
2,1
8,8
5,0
0,7
5,4
1,9
0,5
0,2
100,0
15,8
8,0
39,7
9,5
1,2
2,0
5,6
7,4
0,6
5,1
4,1
0,6
0,4
100,0
11,3
8,0
42,6
10,7
1,0
2,5
6,3
6,9
0,6
5,2
4,0
0,3
0,6
100,0
19,3
8,8
29,5
11,4
1,3
1,8
3,9
11,2
0,8
0,2
11,7
0,1
0,0
100,0
18,5
10,2
33,7
14,2
1,7
2,0
6,0
7,3
1,4
0,0
4,6
0,1
0,3
100,0
20,4
8,0
34,4
13,4
1,2
1,7
5,7
8,3
1,2
0,0
5,3
0,1
0,3
Źródło: Rocznik Statystyczny 1986, GUS, Warszawa 1986, s. 367; Rocznik Statystyczny 1988, GUS, Warszawa 1988, s. 353; Rocznik Statystyczny 1989, GUS, Warszawa 1989, s. 367

(…)

…, że specjalizujemy się w wywozie do tych krajów dóbr działów nowoczesnych. 58,3% w roku 1988 eksportu do tych krajów to wyroby przemysłu elektromaszynowego. Działy zacofane stanowiły tutaj niewielką część wywozu. Takie zjawisko jest całkowicie zrozumiałe. Zauważmy, że Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej była ugrupowaniem, które skupiało kraje o różnym poziomie rozwoju. Od stosunkowo wysoko rozwiniętych - NRD, Czechosłowacji, po bardzo słabe pod względem gospodarczym - Wietnam, Kubę. Polska była jednym z lepiej rozwiniętych krajów o gospodarce centralnie administrowanej. Potencjał jej pozwalał na produkcję względnie nowoczesną. W imporcie z tej grupy krajów dominowały paliwa i energia oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego - 40,7% w roku 1988. To też wydaje się całkowicie zrozumiałe, gdyż Polska jest krajem mało zasobnym w takie surowce paliwowe jak ropa naftowa i gaz ziemny, natomiast import wyrobów przemysłu maszynowego uzupełnia produkcję krajową. W handlu z krajami kapitalistycznymi bardzo mocno rosło znaczenie przemysłu elektromaszynowego w imporcie - z 18,2% udziału w 1981 roku do 26,6% w 1988 roku. Natomiast znaczenie w eksporcie tego przemysłu wyraźnie spadło z 32,1% w 1981r. do 12,2% w 1988r.Zjawisku…
… za nowoczesne, tzn. Przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Jednak tendencja ta jest jeszcze stosunkowo mało widoczna.
W eksporcie widać to wyraźniej. Maleje wyraźnie udział przemysłu elektromaszynowego. Zauważalny natomiast jest wzrost znaczenia przemysłu spożywczego i drzewno-papierniczego. Tendencja ta jest jeszcze stosunkowo niewyraźna, ale warto ją wskazać, gdyż w latach dziewięćdziesiątych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz