Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Wymiana handlowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Wymiana handlowa  - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest wymiana handlowa z Czechami.
Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: wyniki wymiany handlowej z 2007r. pomiędzy Polską a Czechami. Dodatkowo w notatce znajdują się tabele z Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiające przedmioty wymiany.

W ostatnich czterech latach dwustronna wymiana handlowa pomiędzy Polską i Czechami wzrosła ponad 2,5-krotnie. Tym samym Republika Czeska znalazła się w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Polski wśród krajów UE (udział 6,23%), ustępując jedynie Niemcom, Włochom, Francji i Wielkiej Brytanii. Równie duże znaczenie ma Polska w stosunkach gospodarczych Czech z zagranicą. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Republiki Czeskiej (udział 6,26%), zaraz po Niemczech i Słowacji.
Wyniki wymiany handlowej za 2007 rok (dane GUS) potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową. W ubiegłym roku wzajemne obroty wyniosły 9,81 mld EUR (wzrost o 16,9% w stosunku do 2006 roku), przy czym wartość polskiego eksportu wyniosła 5,64 mld EUR (wzrost o 15,8%), a importu 4,17 mld EUR (wzrost o 18,4%). Tym samym Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 1,47 mld EUR. W 2006 roku nadwyżka wyniosła 1,35 mld EUR.
Wymiana handlowa między Polską i Republiką Czeską w tys. EUR
Rok
Obroty towarowe PL-RCz
2002
3.647.413
2003
3.940.531
2004
5.386.230
2005
6.169.700
2006
8.389.800
2007
9.807.300
Źrodło: Główny Urząd Statystyczny
W polskim eksporcie do Czech coraz większego znaczenia nabierają wyroby wysoko przetworzone. W 2007 roku eksport wyrobów przemysłu elektromaszynowego wzrósł o 21,9% i stanowił 25,2% eksportu ogółem do Czech (wzrost o prawie 2 punkty procentowe w stosunku do roku 2006). Zmniejszył się natomiast udział eksportu produktów mineralnych z 16,4% w 2006 roku do 13,7% w 2007 roku. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, w tym szczególnie małych i średnich, duże znaczenie w rozwoju handlu ma dynamiczny wzrost eksportu polskich wyrobów konsumpcyjnych. Wyroby te osiągnęły na rynku czeskim w poszczególnych branżach bardzo wysoki poziom konkurencyjności. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów z branży odzieżowej, obuwniczej, meblowej, sprzętu AGD, rolno-spożywczej oraz budowlanej.
Główne pozycje w polskim eksporcie do Republiki Czeskiej to: miedź, silniki tłokowe, części i wyposażenie pojazdów silnikowych, koks, węgiel, energia, oleje ropopochodne, wyroby stalowe i metalowe, wyroby tytoniowe, meble oraz aluminium.
Z kolei do najważniejszych pozycji importowanych z Republiki Czeskiej należą: samochody osobowe, części i wyposażenie pojazdów silnikowych, węgiel bitumiczny, wyroby chemiczne, części do telewizorów, wyroby walcowane płaskie, pręty, kątowniki, profile żelazne i stalowe, oleje ropopochodne, opony, wyroby elektryczne, art. sanitarne, sprzęt elektroniczny.
Polski eksport do Republiki Czeskiej według grup towarowych w mln EUR
Lp.
Nazwa towaru 2005
2006
2007
I -VI 2008
Ogółem


(…)


800,0
762,6
347,9
4
Wyroby przemysłu chemicznego
488,0
631,6
752,7
444,6
5
Artykuły rolno-spożywcze
398,7
563,2
642,4
333,4
6
Wyroby przemysłu drzewnego i papierniczego
171,9
205,9
221,6
130,1
7
Wyroby przemysłu lekkiego
137,4
170,6
176,2
113,7
8
Wyroby ceramiczne
82,6
102,2
128,0
73,2
9
Skóry
3,9
6,5
8,2
5,2
10
Wyroby różne i niesklasyfikowane
228,6
303,1
343,9
206,7
Źródło: Główny Urząd Statystyczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz