Opracowany egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowany egzamin - strona 1 Opracowany egzamin - strona 2 Opracowany egzamin - strona 3

Fragment notatki:


ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki: Geografia jest dualna, odnosi się do praw natury i praw człowieka(geografia fizyczna); prawa rynku, rodziny, ekonomiczne, społeczne(geografia ekonomiczna).
Metodologia g. ekonomicznej- zjawiska społeczne, oddziaływanie, kierowanie się prawem ludzkim; ekonomika zasobów subnaturalnych, g. ludności(dotyczy współ. i przyszłych problemów ludnościowych), g. osadnictwa(miasta, wsie, koncentracja ludności, funkcje miast, pozytywy i negatywy życia w mieście), g. przemysłu, g. rolnictwa i żywienia, g. transportu, g. usług, g. regionalna i regionalna świata.
Funkcje: poznawcza(poznawanie otoczenia, dostarczanie wiedzy); edukacyjna(dostarczenie społeczeństwu wiedzy podwyższa poziom intelektualny społeczeństwa); obronna; strategiczna, planistyczna, optymalizacyjna (jak dziedzina jakaś ma się kształtować by było najlepiej).
Kierunki: regionalny(region-pewna terytorialna część powierzchni ziemi, która da się wyodrębnić na podstawie pewnych cech; regiony bogate, biedne, atrakcyjne dla turystyki itp.); ekologiczny(warunki ekologiczne, relacje między środowiskami); przestrzenny (od 40 lat, przedmiot badań: struktury i procesy oraz współzależności przestrzenne, rozwój miast, urbanizacja, proces mobilności przestrzennej).
2. Przestrzeń: Def: nieograniczona, jednorodna rozciągłość trójwymiarowa, w której zachodzą wszelakie zmysłowo rozumiane zjawiska; jako byt niezależny może być pusta/ lub wypełniona obiektami.
Demokryt, Newton: przestrzeń to zbiornik o określonych wartościach matematycznych; pusty zbiornik.
Kant: przestrzeń uważał za sposób percepcji rzeczywistości, wynikającej z budowy naszych narządów zmysłowych.
Rozciągłość to właściwość materii. Nie może być przestrzeń bez istnienia materii. Przestrzeń to wyrażenie stanu obecnego rozciągłości materii/ przedmiotów/ poszczególnych osób; przestrzeń to zbiór obiektów wniosek z tego. Określa ją odległość, kierunek, forma; jest wyrazem istnienia różnych obiektów i oznacza całokształt stosunków. Znaczenie specjalne p.: w sensie matematycznym(to zbiór specjalnych elementów- punkty, figury itp., o określonych relacjach między tymi elementami/ liczbami); przestrzeń g.-przyrodnicza(zbiór składający się z poszczególnych składników kontynentów, mórz, oceanów- przestrzeń 3D); ekonomiczna(składa się z matematycznie wyrażalnych wartości różnych cech i relacji ekonomicznych, które umiemy przedstawić w algebraicznej n- wymiarowej postaci, którą następnie przenosimy na płaszczyznę- powierzchnię, przestrzeń ta jest wytworzona przez człowieka)
3. Rodzaje i czynniki lokalizacji: Czynniki lokalizacyjne(ważne przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych): warunki naturalne(np. dla rolnictwa, hutnictwa-ukształtowanie terenu); surowce/ rozmieszczenie zasobów naturalnych; warunki transportu(rodzaj środków transportu, łączność i możliwość przesyłania informacji na odległość); rozmieszczenie sił roboczych; lokalizacja i rodzaj rynków; korzyści w skali produkcji; korzyści z aglomeracji albo z deglomeracji.


(…)

… ekonomicznym znaczy zarządzanie oraz kierowanie.
4. Teoria Thunena.
Lokalizacja produkcji rolnej; zakładał istnienie różnych cen ziemi, rolnictwo nie tylko służy rolnikom, ale miastom, które żywi. Cena zależy od odległości od centrum, zmienia się intensywność eksploatacji ziemi, powstają pierścienie koncentryczne.
5. Organizacje międzynarodowe. Integracja gospodarcza, zasady, motywy działania, przykłady. Integracja gospodarcza- plan prowadzący do zjednoczenia jednostek, ma na celu rozwój gospodarczy; wspólna polityka celna, instytucja dla polityki monetarnej, jakieś regionalne banki inwestycyjne. Efektem integracji gospd jest np. powstawanie organizacji międzynarodowych (jakieś ONZ, NAFTA, CEFTA, itp.) są też org. międzynarodowe społeczne np. MCK, Caritas itp. Korzyści z integracji (od razu wiadomo…
… do wzorca znanego już nam)
-szereg praw jest usystematyzowany- teoria stworzona do tej dziedziny faktów.
Relacje: współwystępowania, równokształtności, stopniowania, następstwa w czasie, przejściowości, przetrwałości.
5. Internacjonalizacja gospodarki na podstawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie i w Polsce.
Tu tzw. ściemnianie 6. Zasoby naturalne a dobro gospodarcze - relacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz