Obszary konfliktów na świecie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary konfliktów na świecie - strona 1 Obszary konfliktów na świecie - strona 2 Obszary konfliktów na świecie - strona 3

Fragment notatki:


I rok ZSG 07/08 gr. I
Temat: Obszary konfliktów na świecie Różnice językowe, rasowe, kulturowe, religijne, polityczne i ekonomiczne dzielą ludzi od najdawniejszych czasów. To one są przyczyną licznych nieporozumień, kłótni, waśni, dyskryminacji lub wojen na świecie. Porozumiewanie się jednym językiem sprzyjało tworzeniu się plemion. Ukształtowana na gruncie wspólnych losów dziejowych, kultury, języka, terytorium i życia gospodarczego trwała wspólnota plemienna stawała się narodem, odrębnym od innego narodu pod wieloma względami. Zróżnicowanie językowe było jednym z czynników odrębności etnicznych. Innym były różnice rasowe i kulturowe. W wielu państwach różnice rasowe były do niedawna podstawowym kryterium podziału ludności. Różnice kulturowe wiążą się ściśle z religijnymi. Wielkie religie świata przyczyniły się do uformowania odrębnych kręgów kulturowych. Na styku obszarów występowania różnych religii miewają miejsce ostre konflikty. Związek między odrębnościami językowymi, kulturowymi czy religijnymi a tworzeniem się państw bywał różny. Państwa rozprzestrzeniając się nie troszczyły się o to, jaka pod względem etnicznym ludność żyje na opanowanych przez nie terytoriach; jeszcze z początkiem XIX wieku w Europie uważano to za sprawę drugorzędną. Kolonizatorzy wykrawali granice swych posiadłości dowolnie, narzucali swój język, nie interesując się przynależnością etniczną miejscowej ludności. Proces kolonizacji pociągnął za sobą napływ do kolonizowanych krajów znacznej liczby ludności obcej narodowości, która mając większe prawa ciemiężyła swoich poddanych. Wiele lat pod okupacją innego państwa wyzwoliło w wielu narodach dążenie do uzyskania niepodległości i wybicia się na samodzielność ekonomiczną.
I Konflikty w Europie. Europa jest dzisiaj uznawana za jeden z najspokojniejszych i najbardziej stabilnych rejonów świata, chociaż jeszcze istnieje na naszym kontynencie kilka punktów zapalnych. Konflikty wywoływała w przeszłości mnogość i różnorodność narodów, religii, państw, a także ścierające się wpływy polityczne europejskich potęg.
Problem bałkański; Półwysep Bałkański, ze względu na strategiczne położenie, od wieków stanowił obszar ścierania się wpływów politycznych i militarnych imperiów europejskich i azjatyckich. W XIX wieku., na skutek walki narodów bałkańskich o wyzwolenie z niewoli tureckiej, utworzyła się tam niestabilna struktura państwowa, że zaczęto określać ten obszar jako ,,bałkański kocioł” lub ,,wulkan”. Zacięta walka o niepodległość doprowadziła do wykształcenia się szowinizmu narodowego w nowo powstałych państwach. Jedną z przyczyn tamtejszych konfliktów są różnice religijne. Długotrwałe wpływy tureckie na tych obszarach sprawiły, że duża część ludności wyznaje islam. Tu rozpoczęła się I woja światowa, a w czasie II wojny światowej działał silny ruch oporu. W 1991 roku nastąpił rozpad Jugosławii, a wchodzące w jej skład kraje uzyskały niepodległość. Serbia i Czarnogóra utworzyły Federalną Republikę Jugosławii. W 2003 roku Czarnogóra uzyskała większą autonomię, co zostało wyrażone w zmianie nazwy państwa na: Serbia i Czarnogóra. Skomplikowane dzieje tego regionu spowodowały, że w obrębie każdego z krajów bałkańskich znalazły się enklawy innych wyznań i narodów. Wkrótce na tym obszarze znowu wybuchły wojny. Najbardziej napięta sytuacja panuje obecnie w Kosowie. Jest to region leżący na granicach Serbii, ale zamieszkany w większości przez Albańczyków. Od dawna walczą oni o autonomię, której odmawiają im Serbowie. Pod k

(…)

…. Palestyńczycy nie pogodzili się z przegraną. Powstało wiele organizacji niepodległościowych, z których największą był Ruch Wyzwolenia Palestyny. W 1964 roku zjednoczyły się one w Organizację Wyzwolenia Palestyny(OWP), uznaną za przedstawiciela tego narodu na świecie. OWP prowadziła bardzo kontrowersyjną politykę, dokonując wielu zamachów terrorystycznych. Oba narody są przekonane o swych niezbywalnych prawach…
… roku rozpoczęła działalność organizacja terrorystyczna ETA(Euskadi Ta Askatasuna- Basyjski Lud i Wolność), walcząca o niepodległość Kraju Basków. Zwykle zamachy są skierowane przeciwko przedstawicielom władzy z Madrytu. Organizacja ta, a zwłaszcza metody jej działania nie są akceptowane przez większość Basków. Organizacja ta spowodowała śmierć ponad 800 ludzi.
Irlandia Północna; Konflikt w Irlandii to jeden z najpoważniejszych konfliktów etnicznych w nowożytnej Europie. W roku 1801 Anglia zlikwidowała parlament i autonomię Irlandii. Jednak Irlandczycy stale próbowali odzyskać niepodległość. Ich wysiłki polityczne i wybuchające regularnie krwawe wojny domowe doprowadziły w grudniu 1921 roku do podpisania w Londynie układu powołującego niepodległą Irlandię w południowej części wyspy i Irlandię Północną, stanowiącą część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Konflikt jednak nie wygasł, ale wręcz przybrał na sile. Powody były dwa: dyskryminacja Irlandczyków wyznania katolickiego- ludność Irlandii Północnej (Ulsteru) składa się z ludności wyznania protestanckiego (56%) i z ludności wyznania katolickiego (46%)- walka ekstremistów irlandzkich o zjednoczenie Irlandii. Ci ostatni utworzyli Irlandzką Armię…
… się zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Jeszcze ważniejsze jest jej położenie, umożliwiające rurociągowy transport ropy i gazu z rejonu Morza Kaspijskiego do portów Morza Czarnego.
Palestyna; Mieszkają tu Żydzi i Arabowie, pozostający w ciągłym konflikcie o prawo zamieszkania tych ziem. Izraelici, koczownicze plemiona semickie, zaczęli zasiedlać teren Palestyny już w starożytności. Utworzyli królestwo…
…, masowe egzekucje ludności cywilnej doprowadziły do wojny domowej, a następnie do interwencji państw zrzeszonych w NATO. W roku 1999 doszło do bombardowań Jugosławii. Zmusiło to władze serbskie do ponownego uznania autonomii Kosowa.
Konflikt baskijsko-hiszpański; Baskowie wywodzą się z prastarego ludu pochodzenia przedindoeuropejskiego, który przybył na Półwysep Iberyjski kilka tysięcy lat temu…
… religii muzułmańskiej. Z czasem zamieszkujące ludy utworzyły tam naród palestyński. Po I wonie światowej Palestynę oddano pod zarząd Wielkiej Brytanii i wówczas rozpoczął się napływ ludności żydowskiej z całego świata. Po II wojnie światowej imigracja ta się zwiększyła. Palestyna była zamieszkana wciąż jednak przez Arabów. Postanowiono, że zostanie ona podzielona na dwa niezależne państwa połączone unią
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz