regiony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
regiony - strona 1 regiony - strona 2

Fragment notatki:


REGIONY Euroregiony
Regiony:
- kategoria analityczna - coś co wynika z jednorodności obszaru, domena badacza
- kat. Przedmiotowa - istnienie realnych regionów, z góry wyznaczonych, przedmiot analizy
Struktura regionu:
Regiony jednorodne - jednorodna struktura wewnetrzna
Regiony węzłowe - jedno centrum (jadro regionu) + obszary zewnętrzne połączone z jądrem powiązaniami
Postrzeganie regionu
- narzędzie badawcze
- przedmiot poznania
- przedmiot działania
Region fizycznogeograficzny - zwarty obszar zamkniety, różniący się od terenów sąsiadujących zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
Cechy:
- posiada granice naturalne
- cechuje się wewnetrzną spójnością
- z założenia jest wewnętrznie zróżnicowany
- składowe regionu są ze sobą silnie powiązane
- posiada jądro regionu
- tworzy z innymi obszarami system regionów
Regionalizacja - podział terenu na regiony na podstawie charakterystycznych cech.
Budowa, rzeźba, klimat  różnicują krajobraz  podstawa do wydzielenia regionów
REGIONALIZACJA
- uznanie obiektywnego istnienia regionu
- uznanie zróżnicowania przestrzennego
- tworzenie systemów, które są względem siebie podporządkowane.
Może być prowadzona przez: - podział większych jednostek na mniejsze (metody dedukcyjne)
- grupowanie małych regionów w większe (metody indukcyjne)
Regionalizacja fizycznogeograficzna, a regionalizacja krajobrazowa
Regionalizacja a regionalizm
Granica: linia lub strefa oddzielająca dwa zwykle różniące się miedzy sobą obszary
Podział - naturalne i sztuczne
Metoda dedukcyjna  większe jednostki do coraz mniejszych
Metoda indukcyjna  grupowanie małych regionów w coraz to wieksze na podstawie cech podobnych
Metoda fotointerpretacyjna  przestrzenne zróżnicowanie regionu
Regionalizm - ruch społeczny dążący do wydzielenia w obszarach specyficznych cech tego obszaru
Granica - coś co dzieli obszary - linia dzieląca dwa zróżnicowanie obszary, nie zawsze granica jest linią, często to strefa
Granice: naturalne, sztuczne
Ekoton - strefa przejsciowa
Efekt brzegowy - cechy jednego obszaru zanikają, drugiego pojawiają się
Struktura mozaikowa
Granica klimatyczna - trzeba brać pod uwagę wiele elementów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz