Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów - strona 1 Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów - strona 2

Fragment notatki:


Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów. Przemysł odgrywa kluczową rolę w ekonomice większości współczesnych krajów, wiąże się to z następującymi faktami:
Wytwarza on narzędzia i środki pracy,
Dostarcza poważnej ilości materiałów i półfabrykatów,
Osiąga najwyższe wskaźniki wydajności pracy na jednego zatrudnionego,
Stanowi o sile obronnej danego kraju.
Jednak nie we wszystkich krajach czy regionach przemysł odgrywa decydującą rolę. Wiąże się to z różnymi warunkami naturalnymi, historycznymi i społeczno - politycznymi, w jakich rozwijały się poszczególne kraje i regiony. W ocenach rozwoju przemysłu wyróżnić można następujące grupy studiów/ badań: Studia sekularne : dotyczą procesów uprzemysłowienia w dłuższych okresach
Studia fizjograficzne - określające zależności procesów uprzemysłowienia od warunków środowiska naturalnego(zasobów)
Studia strukturalne - obejmujące oceny struktury przestrzennej i gałęziowej przemysłu.
Studia węzłowe - dotyczą rozwoju aglomeracji miejskich
Studia typologiczne - określające zróżnicowanie poszczególnych obszarów kraju ze względu na poziom i dynamikę uprzemysłowienia.
Studia optymalizacyjne - obejmujące koncepcje kształtowania pożądanej struktury przemysłu kraju lub regionu.
Charakterystyka mierników uprzemysłowienia. Pod pojęciem uprzemysłowienie rozumie się określoną koncentrację, albo nasycenie przestrzeni przemysłem. Cechą uprzemysłowienia jest między innymi znaczna koncentracja produkcji oraz wyraźna rola przemysłu w strukturze gospodarczej kraju lub regionu. Wyraża się to określonymi wskaźnikami zatrudnienia, majątku trwałego oraz produkcji przemysłowej. Oceny uprzemysłowienia muszą bazować na wielu wskaźnikach, symptomach tego zjawiska.
Ważnym czynnikiem wpływającym na dobór wskaźników uprzemysłowienia jest przekrój terytorialny prowadzonych badań. Oceny uprzemysłowienia dokonywane w skali krajowej (międzynarodowej) preferują mierniki ilustrujące intensywność produkcji przemysłowej, Np: produkcja stali, energii elektrycznej, włókien syntetycznych, ogółem lub na jednego mieszkańca.
Nieco odmienne podejście cechują oceny uprzemysłowienia dokonywane w przekrojach regionalnych. Podstawą tych ocen są najczęściej wskaźniki zatrudnienia w przemyśle oraz dochody ludności z tytułu tego zatrudnienia.
Tradycyjnymi wskaźnikami uprzemysłowienia są następujące mierniki: Zatrudnienie w przemyśle w przeliczeniu na 100km 2 powierzchni badanego regionu Zatrudnienie w przemyśle w przeliczeniu na 1000 mieszkańców badanego regionu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz