Ulicówka i urbanizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ulicówka i urbanizacja - strona 1

Fragment notatki:

Ulicówka - typ wsi, zabudowa: dwa szeregi zwartych zagród po obu stronach szerokiej drogi, przypominają ulicę w mieście. Domy mieszkalne przy drodze, budynki gospodarcze i ogrody na tyłach. Zabezpieczeniem wsi przed zwierzętami leśnymi były dwie zamykane bramy na końcu ulicy. Ulicówki spotyka się często na całym obszarze Słowiańszczyzny. Niwa - pole o jednolitym, co do długości, kierunku i szerokości układzie długich i wąskich parcel. W systemie wiejskiej gospodarki feudalnej jednostka służąca celom obrachunkowym i ewidencyjnym. W kontekście księgi wieczystej oraz mapy katastralnej to inaczej działka, grunt. Urbanizacja demograficzna - wzrost liczby mieszkańców miast, a co za tym idzie wzrostem odsetka ludności miejskiej. Jest on spowodowany zarówno migracjami ludności wiejskiej do miast, przyrostem naturalnym w miastach, jak i powstawaniem nowych miast , względnie nadawanie praw miejskich istniejącym już jednostkom wiejskim. W odniesieniu do obszarów wiejskich ich urbanizacja demograficzna, zwłaszcza strefach podmiejskich krajów wysoko rozwiniętych jest związana z odpływam ludności z miast na wieś. Zmieniają się struktury płci i wieku ludności, poziom przyrostu naturalnego, zmienia się saldo migracji, struktura zawodowa ludności, wielkość rodziny i jej status społeczno-zawodowy, wielkość gospodarstwa domowego. Struktura przestrzenna miasta - Komponentami struktury przestrzennej miasta są: struktura morfologiczna - przestrzenne rozmieszczenie i wzajemne związki elementów morfologicznych na obszarze miasta, jak: 1) ulice, drogi, place, parki; 2) tereny budowlane; 3) budynki i urządzenia techniczne, związane z funkcjami miasta. Stanowi ramy, w których wykonywane są funkcje miasta i w których organizuje się codzienne życie jego mieszkańców. struktura demograficzno-społeczna - rozmieszczenie ludności wg cech demograficznych oraz statusu społecznego mieszkańców; oznacza występowanie na pewnych obszarach miasta zgrupowań ludzi o podobnych cechach społecznych i ekonomicznych, tworzących rejony społeczno-zawodowe (np. inteligenckie, studenckie, robotnicze, rolnicze, mieszane); struktura funkcjonalna - dotyczy rozmieszczenia i wzajemnego oddziaływania poszczególnych funkcji (działalności) na obszarze miasta i struktury użytkowania terenów miejskich, wyraża proporcje i związki między poszczególnymi funkcjami na terenie miasta i pozostają ze sobą w ścisłych związkach przyczynowo-skutkowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz