Miasta w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miasta w Polsce - strona 1 Miasta w Polsce - strona 2 Miasta w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

MIASTA W POLSCE 2008 rok 892 miasta, 2006rok 889 miast, 2000rok 880.
Liczba ludności nowych miast nie przekraczała 5 tys.
W 2008 roku:
Ludność miejska stanowiła 61,1% ogółu mieszkańców Polski.
Miasta zajmowały 6,8% powierzchni kraju.
W latach 2000-2008 liczba ludności miejskiej zmniejszyła się o 1,7 % (ok. 382,1 tys. osób), przy równoczesnym wzroście powierzchni miast o 1,2% (o 251km 2 )
Najwięcej miast położonych jest na terenie województwa wielkopolskiego- 109 (12,3% ogółu miast w Polsce). 81,7% z nich to miasta małe (poniżej 20tys. mieszkańców). 10 wielkopolskich miast ma mniej niż 2tys. ludności.
Miasto
Liczba ludności
(tys.)
Saldo migracji w ‰
Przyrost naturalny w ‰
Wskaźnik feminizacji
Województwo
Warszawa
1 709,8
3,41
-0,07
118
Mazowieckie
Kraków
754,6
0,49
-0,56
114
Małopolskie
Łódź
747,2
-2,76
-6,45
120
Łódzkie
Wrocław
632,2
-0,35
-1,34
114
Dolnośląskie
Poznań
557,3
-5,53
0,02
115
Wielkopolskie
Gdańsk
455,6
-1,78
-0,11
111
Pomorskie
Szczecin
406,9
-1,69
-1,4
111
Zach.pomorskie
Bydgoszcz
358,9
-6,01
-0,28
113
Kujawsko- pomorskie
Lublin
350,5
-4,29
0,34
117
Lubelskie
Katowice
309,6
-5,10
-2,80
112
Śląskie
Sieć miast w Polsce jest silnie zróżnicowana, co wynika głównie z historycznych odrębności procesów jej kształtowania.
Regionalne różnice gęstości sieci miast i ich struktury wielkościowej rzutują na rozmieszczenie ludności miejskiej na obszarze kraju.
Najmniejszy wskaźnik urbanizacji mają województwa: podkarpackie 40,6%, świętokrzyskie 45,7%, lubelskie 46,7%.
Największy współczynnik urbanizacji mają województwa: śląskie 79%, dolnośląskie 71,2%, zachodniopomorskie 69,5%
Urbanizacja proces rozwoju miejskich form osadniczych. Wzrost liczby, powierzchni, zaludnienia i funkcji pozarolniczych oraz rozpowszechnianie się miejskiego trybu życia. Suburbanizacja urbanizacja przedmieść. Semiurbanizacja urbanizacja obszarów wiejskich.
Struktura wielkości wsi w Polsce Ok. 56,5 tys. miejscowości wiejskich (42,8tys. wsi, 13,7 tys. przysiółków, kolonii, osad)


(…)

…. Przejawia się ona:
Odchodzeniem od rolnictwa
Przejmowaniem miejskiego stylu życia
Kształceniem młodzieży
Zatrudnieniem w zawodach nierolniczych
Rozwojem usług na wsi
Wprowadzeniem miejskich form zabudowy
Wyposażeniem wsi w infrastrukturę (wodociągi, gazociągi, kanalizację, sieć telefoniczną)
Przekształceniem wsi podmiejskich w osiedla zabudowy jednorodzinnej.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz