Geografia społeczno-polityczna

note /search

Rozwój demograficzny świata: Przyrost rzeczywisty ludności, jego elem...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1652

Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie GSE - zajmuje się zjawiskami i procesami ludnościowymi, osadniczymi, kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi w ujęciu przestrzennym i środowiskowym. przedmiot i podmiot badań: systemy społeczno-gospodarcze czyli ludzie i ich wytwory czyli układy techniczno...

Współczesne zachowania prokreacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2128

Koncepcja przejścia DEMOGRAFICZNEGO: ·- długotrwały ujemny przyrost naturalny - obi zenie się dzietności do poziomu reprodukcji zawężonej - wydłużenie się przeciętnego trwania życia - stabilizacja i spadek śmiertelności - szybkie starzenie się śmiertelności - wysoka mobilność przestrzenna i społecz...

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2485

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych: A ) Eksporter siły roboczej „+” Obciążanie rynku pracy Sadek bezrobocia Transfer pieniędzy Konsumpcja „-„ Ubytek ludności (PN-SM) „Brain Drain” Starzenie się (PN spada...

Metropolizacja i rewitalizacja miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

Fazy urbanizacji: faza rozmieszczenie ludności środki komunikacji 1. ruralizacja rozproszone piesza, konna 2. urbanizacja koncentracja kolej 3. suburbnizacja dekoncentracja samochód 4. dezurbanizacja dyspersja szybki transport 5. reurbanizacja...

Geografia społeczno - polityczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2408

Pierwszy z cyklu wykładów dr Ustupskiego dla SUM administracji GEOGRAFIA SPOŁECZNO-POLITYCZNA Wykład I 9 X 2009 Podejmowanie decyzji w terenie dotyczy konkretnych przemian, które mogą zachodzić. 2 składniki otaczającego nas świata: • To co stworzyła przyroda• to co stworzył człowiek (elementy ant...

Obszar i granice Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

GEOGRAFIA SPOŁECZNO EKONOMICZNA POLSKI OBSZAR I GRANICE Powierzchnia państwa Polskiego wynosi 322 577 km 2 w tym: obszar lądowy wraz z wodami śródlądowymi: 311 904 km 2 (96,7%) morskie wody wewnętrzne 1 991 km 2 (0,6%) Terytorium - powi...

Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1470

POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA POLSKI NA TLE NAJWIĘKSZYCH PAŃSTW EUROPY 2006 ROKU. Kolejność wg. Ludności Państwo Powierzchnia [tys.km 2 ] Ludność [mln osób] Gęstość zaludnienia [osób/ km 2 ] 1 Rosja 17 075,4 142,4 8 2 Niemcy 357,0 82,4 231 3 Francja 544,0 61,1 112 4 W. ...

Podział terytorialny kraju na województwa - 2006 rok

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

PODZIAŁ TERYTORIALNY KRAKU NA WOJEWÓDZTWA 2006 ROK Województwo stolica Powierzchnia w Km 2 Liczba ludności w tys. Os. +/- ludności 2000-2006 Gęstość zaludnienia os./ Km 2 liczba Powiatów gmin Dolnośląskie Wrocław 19 947 2 882,3 -90,6 145 29 169 Kujawsko- pomorskie Bydgoszcz Toruń ...

Zmiana liczby ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

Rozwój liczby urodzeń jako wynik kompensacji biologicznych strat z okresu wojny. W latach 1946-1957, tj. w okresie tzw. wyżu demograficznego, zarejestrowano w Polsce blisko 9 mln urodzeń, w latach 1950-1952 liczba urodzeń przypadających ...

Struktura wieku ludności 1950-2008

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI 1950-2008. Wiek 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2008 0-2 29,5 33,5 26,5 24,4 5,6 25,0 4,4 18,8 3,0 17,1 2,8 15,3 3,1 3-6 7,0 6,7 4,5 3,9 3,7 7-14 11,8 13,9 11,3 10,4 8,5 15-19 9,6 6,5 10,6 7,6 7,6 8,5 7,5 6,9 22-29 18,1 15,1 ...