Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych - strona 1 Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych - strona 2

Fragment notatki:

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych: A ) Eksporter siły roboczej „+”
Obciążanie rynku pracy
Sadek bezrobocia
Transfer pieniędzy
Konsumpcja
„-„
Ubytek ludności (PN-SM)
Brain Drain
Starzenie się (PN spada)
Zakłócenie rynku małżeńskiego
Wzrost cen, drenaż mózgów
Inflacja
B) importer siły roboczej „+”
Wykorzystanie siły roboczej (wykształcona, silna, wykwalifikowana)
Napływ siły roboczej
Wzrost kosztów spadek płac
„-„
Obciążenia socjalne
Bezrobocie Procesy Urbanizacji na Świecie: Urbanizacja - jest to zespół przemian ekonomicznych, przestrzennych, społecznych i kulturowych prowadzący do powiększenia się obszarów miejskich oraz do rozpowszechniania się zabudowy miejskiej, a także do wzrostu liczby ludności żyjącej w miastach lub przejmującej miejski tryb życia. URBANIZACJA [łac. ], proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia (bądź udziału ludności żyjącej wg miejskich wzorów). (Encyklopedia PWN) Urbanizacja - proces rozwoju miejskich form osadniczych, ich liczby zaludnienia, pow. Zabudowy, infrastruktury, a także zmiany ich struktury funkcjonalnej, przestrzennej oraz stylu życia mieszkańców. Terminy pochodne :
Ruralizacja - rozwój wiejskich form osadniczych
Semiurbanizacja - urbanizacja terenów wiejskich
Dezurbanizacja - zanik cech miejskich
Reurbanizacja - ponowna urbanizacja, odnowa miast Kryterium miejskości: Funkcjonalno przestrzenne - typ, zawartość zabudowy, infrastruktura techniczna, stopień centralizacji usług, struktura zatrudnienia, liczba mieszkańców, historia.
Administracyjne - ośrodki siedziby władz lokalnych
Liczba mieszkańców Fazy urbanizacji: Wstępna urbanizacje - polega na zwiększenie liczby koncentracji ludności w mieście, szczególnie w obszarach centralnych, wywołanego rozwojem przemysłu i usług w tym regionie (urbanizacja demograficzna i ekonomiczna).
Suburbanizacje - polega na napływie duże liczby ludności ze wsi do miast, która zaczyna zaludniać przedmieścia. Powstają wtedy dzielnice biedy (slumsy). Na tym etapie następuje również przenoszenie się bogatej ludności z centrum na przedmieścia, w okolice dogodnych linii transportowych.
Dezurbanizacje - proces stabilizowania liczby ludności miejskiej połączone z przenoszeniem się tej ludności z centrum na przedmieścia. Następuje wtedy "kryzys śródmieścia", czyli jego wyludnienie. Spowodowane jest to zarówno przenoszeniem się ludzi bogatych w dogodniejsze okolice, jak i powstawaniem ośrodków przemysłowych pod miastem. Na tym etapie jest większość miast europejskich.


(…)

… (bezrobocie) -aspekt społeczny (patologie, bieda)
Aspekty i problemy urbanizacji w krajach III świata :
Urbanizacja - pochodzi od łac. Urbs-is. Rozwój miast ale także miejskich form osadniczych, ich liczby powierzchni, zaludnienia, a także infrastruktury społecznej i technicznej oraz rozwój miejskiego stylu życia
Trudno rozwijać gospodarkę, rynek pracy: - aspekt demograficzny (migracje i przyrost naturalny…
… lub małych miasteczek) do większego miasta (często stolicy) w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. W tym wypadku przedmieścia (suburbia) nie rozwijają się zbyt intensywnie (miasto ma dość zwarty układ przestrzenny). Na ogromną skalę tworzą się za to slumsy. Megamiasta powstają w państwach słabo rozwiniętych Azji (Kalkuta, Manila), Ameryki Łacińskiej (Meksyk, São Paulo) i Afryki (Kair…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz