Ruralizacja

note /search

Procesy społeczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4487

, dezindustrializacja, urbanizacja, ruralizacja, procesy transformacji ustrojowej i zjawiska dezorganizacji społecznej...

Procesu urbanizacyjne na świecie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2800

. Pojęcia pochodne: - ruralizacja - rozwój wiejskich form osadniczych - semiurbanizacja - urbanizacja...

Socjologia zmiany - wykład 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia zmiany
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

zniszczenie miast, regres, głód, ruralizacja, dżuma, VIII wieku rozpoczyna się kształtowanie społeczeństwa...

Socjologia - materiały

  • Socjologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2702

Dokument ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia, socjologia potoczna, socjologia zbiorowa, tradycja socjologii, pozytywizm, metody badawcze Comte?a, istnienie neoewolucyjne, holizm, marksizm, ewolucjonizm, Herbert Spencer,...

Egzamin z Geografii osadnictwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia osadnictwa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2100

GEOGRAFIA OSADNICTWA - EGZAMIN : 1.Ekumena i anekumena, zmiany zasięgu w czasie EKUMENA - obszary na kuli ziemskiej stale zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo przez człowieka . Początkowo za ekumenę uważano tylko obszar znany ludności kręgu śródziemnomorskiego. Obszary nieznane uważane były b...