Procesy społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy społeczne - strona 1 Procesy społeczne - strona 2 Procesy społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Na stronach tych opisane są takie zagadnienia jak: definicje procesu społecznego, podział procesów społecznych, industrializacja, dezindustrializacja, urbanizacja, ruralizacja, dezorganizacja społeczna

Procesy społeczne Proces społeczny - to serie zjawisk, zdarzeń, faktów dot. Osobowości, grup społecznych, zbiorowości, powiązanych ze sobą różnego rodzaju zależnościami, powodującymi określone skutki i przeobrażenia społeczne.
L. von Wiese wszystkie procesy społeczne zachodzące między ludźmi podzielił na procesy:
asocjatywne - zbliżające ludzi do siebie np. zbliżenie, przystosowanie, zrównanie i zjednoczenie
procesy oddalające ludzi od siebie np. współzawodnictwo, konflikt, walka, opozycja
Wg jednego z socjologów wojna, walka zbliża ludzi, ponieważ wtedy człowiek stara się poznać jak najlepiej drugą stronę.
Procesy społeczne:
Ze względu na układ, w którym przebiegają dzielimy na:
intrapersonalne - zachodzące wewnątrz osobowości człowieka, np. adaptacja
interpersonalne - zachodzące między jednostkami np. przyjaźń, wrogość
zachodzące między jednostką a grupą np. dominacja, bunt, podporządkowanie
zachodzące między dwiema grupami np. współpraca, wrogość, walki, konflikt
Ze względu na dążenia jednostek i grup społecznych procesy dzielimy na:
procesy przystosowania - zachodzące wówczas gdy jednostka lub grupa społeczna znajduje się w nowej sytuacji środowiskowej, w której dotychczas uznawane i stosowane wzory działań, oddziaływań nie prowadzą do zaspokojenia potrzeb i nie dają możliwości utrzymania się i uczestnictwa w życiu zbiorowym.
procesy współdziałania lub współpracy - polegające na uzgodnionym działaniu i wykonywaniu zadań częściowych, w osiąganiu wspólnego celu politycznego, ekonomicznego towarzyskiego.
procesy współzawodnictwa lub konkurencji - powstające na gruncie rozbieżności interesów lub na gruncie dążenia do zaspokojenia tych samych interesów za pomocą tych środków, którymi inne grupy lub jednostki chcą zapewnić własne interesy
procesy konfliktowe - gdy jednostka lub grupa społeczna dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, zniszczenie, podporządkowanie sobie innej jednostki lub grupy dążącej do osiągnięcia celów identycznych lub podobnych.
Ze względu na zmiany w organizacji społecznej procesy dzielimy na;
rozwoju i postępu
dekadencji
reorganizacji społecznej
dezorganizacji społecznej
Ze względu na reperkusje społeczne dzielimy na;
ideologie
religie
naukę technikę
społeczności terytorialne
miejsce jednostki lub grupy w przestrzeni społecznej
W społeczeństwie polskim procesami społecznymi wywołującymi szczególnie duże przeobrażenia społeczne są: industrializacja, dezindustrializacja, urbanizacja, ruralizacja, procesy transformacji ustrojowej i zjawiska dezorganizacji społecznej.
INDUSTRIALIZACJA Jest to przechodzenie społeczeństwa od gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki opierającej się na przemyśle. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz