Socjologia a inne nauki społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia a inne nauki społeczne - strona 1 Socjologia a inne nauki społeczne - strona 2 Socjologia a inne nauki społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Siewierski. Notatka składa się z 4 stron.
KONTROWERSJE Indywidualizm - holizm
Ład - konflikt Naturalizm - antynaturalizm
Socjologia teoretyczna - socjologia historyczna
SOCJOLOGIA A INNE NAUKI SPOŁECZNE psychologia, zwłaszcza psychologia społeczna ekonomia historia historia kultury prawoznawstwo etnografia i etnologia (antropologia kulturalna) politologia demografia geografia społeczna i gospodarcza statystyka
PRZEDMIOT SOCJOLOGII instytucje: wychowawcze, prawne, religijne, artystyczne, polityczne, gospodarcze /np. społeczna funkcja rynku, pieniądza itp./ zbiorowości: małe grupy społeczne, grupy zawodowe, stowarzyszenia, klasy, partie, zbiorowości terytorialne, tłum, publiczność itp., procesy: industrializacja, urbanizacja, ruchliwość społeczna, migracje, masowa komunikacja i masowa kultura, procesy dezorganizacji, jak alkoholizm, przestępczość, rozwody itp. stosunki: działania społeczne, role, funkcje, interakcje, więź, konflikty itp. zjawiska kulturowe: normy, wartości, cele kulturowe, ideologie, kosmologie itp.
TEORIA W SOCJOLOGII teoria struktur społecznych określana też jako statyka społeczna: ustala zależności funkcjonalne między zjawiskami społecznymi teoria zmiany albo dynamika społeczna: formułuje prawa zmian kierunkowych i następstwa zdarzeń teoria zachowania się jednostek ustalająca prawa ludzkich reakcji na bodźce z zewnątrz teoria zachowania się zbiorowości badająca reakcje wielkich mas ludzkich, jak tłumy, publiczności, klasy społeczne na zachodzące zdarzenia. Teorie ogólne średniego zasięgu
ORIENTACJE TEORETYCZNE Funkcjonalizm
Teoria konfliktu
Teoria wymiany
Symboliczny interakcjonizm
Fenomenologia socjologiczna
Etnometodologia
Socjobiologia
Neoinstytucjonalizm
SOCJOLOGIA A IDEOLOGIE SPOŁECZNE 1. Konserwatyzm
przekonanie o przyrodzonej wadliwości natury ludzkiej, której udoskonalić niepodobna drogą zmian i reform warunków zewnętrznych wiara w istnienie nadrzędnego wobec jednostki porządku społecznego, który jest hierarchiczny i stanowi organiczną całość społeczeństwo powinno się rozwijać w sposób naturalny przy zachowaniu ciągłości historycznej, stąd potępienie przemiany gwałtownej (rewolucja, radykalne reformy) niewiara w postęp i możliwości rozumu, szacunek dla tradycji, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz