Geografia społeczno-polityczna - strona 2

note /search

Miasta w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

MIASTA W POLSCE 2008 rok 892 miasta, 2006rok 889 miast, 2000rok 880. Liczba ludności nowych miast nie przekraczała 5 tys. W 2008 roku: Ludność miejska stanowiła 61,1% ogółu mieszka...

Wysiedlenie ludności ukraińskiej - akcja "Wisła"

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

WYSIEDLENIE LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ W AKCJI „WISŁA” Z 1947 ROKU. W marcu 1947 roku ówczesne władze polskie powołały wojskową Grupę Operacyjną „Wisła”, której zadaniem było wysiedlenie ludności ukraińskiej, pozostałej po przeprowadzonej w latach 1945-1946 „repatriacji” ludności ukraińskiej.

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

STRUKTURA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH UŻYTKÓW ROLNYCH W 1995 I 2003 ROKU. Zmiany powierzchni użytków rolnych stanowiących wartość indywidualną nie zaliczaną do gospodarstw rolnych. Przeciętne ceny gruntów ornyc...

Warunki i zasoby przyrodnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - produkcja żywności metodami ekologicznymi - w czystym i bezpiecznym środowisku, bez sztucznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin, bez antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmó...

Podział terytorialny Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

PODZIAŁ TERYTORIALNY POLSKI Schemat podziału terytorialnego Polski z dnia 01.01.2005roku Województwa 16 Powiaty 314 Miasta na prawach powiatu 65 Gminy wiejskie 1 591 Gminy miejsko- wiejskie 580 Pozostałe gminy miejskie 242 Miejscowości wiejs...

Kopalnie w Polsce i na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

PEWSPEKTYWY: Francja- zamknęła ostatnią swoją kopalnię La Houve w Creutzwaldzie w pierwszej połowie 2004roku (wydobycie jednej tony kosztowało 170 euro) Belgia- ostatnie kopalnie zlikwidowano pod koniec lat 90. Hiszpania- systematyczne likwidowanie górnictwa węgla kamiennego (130 euro za tonę) ...

Kopalnie w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

ZAGŁĘBIE KONIŃSKIE- kopalnie koło Konina i Turku wydobywają 24% światowego wydobycia w 2008. Zagłębie w woj. Wielkopolskim Zasoby ocenia się na 1,2 mld ton Złoża rozpoznane przed II wojną światową Intensywny wzrost wydobycia nastąpił po 1955 roku Głębokość zalegania węgla wynosi 6-60m Złoża: ...

Wydobycie gazu na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

ODOLANÓW- jako domieszka występuje HEL. Polska jest drugim co do wielkości producentem tego gazu na świecie (po USA). ZŁOŻE CYCHRY- (okolice Dębna) nietypowy skład chemiczny (91% azotu, 8,5% węglowodorów) wykorzystuje się ten gaz w elektro ciepłow...

Geografia społeczno - polityczna - Hipoteza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2758

Drugi z cyklu wykładów z geografii społeczno - politycznej dr Ustupskiego dla SUM administracji UJ Wykład 2 15 X 2009 Metody naukowe Słowo pochodzi z języka greckiego methodos (hodos-droga, meta- wzdłuż). Pytanie o metodę to pytanie o „drogę”, jaką podążą badanie, ogół procedur prowadzących myśl...