Wysiedlenie ludności ukraińskiej - akcja "Wisła"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wysiedlenie ludności ukraińskiej - akcja Wysiedlenie ludności ukraińskiej - akcja Wysiedlenie ludności ukraińskiej - akcja

Fragment notatki:

WYSIEDLENIE LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ W AKCJI „WISŁA” Z 1947 ROKU. W marcu 1947 roku ówczesne władze polskie powołały wojskową Grupę Operacyjną „Wisła”, której zadaniem było wysiedlenie ludności ukraińskiej, pozostałej po przeprowadzonej w latach 1945-1946 „repatriacji” ludności ukraińskiej. Repatriacja objęła 482tys. osób. Plan wysiedlenia opracowały władze administracyjne wraz ze służbą bezpieczeństwa. Śmierć gen. K. Świerczewskiego stała się pretekstem uzasadniającym zastosowania zbiorowej odpowiedzialności ludności cywilnej. Przed podjęciem akcji zbrojnej część ludności sprzyjającej podziemiu Ukraińców została izolowana w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Byli to głównie przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa. Najliczniejszą grupę stanowili chłopi. W końcu 1947roku zostali zwolnieni i skierowani do nowych miejsc zamieszkania. Od 01.05 do 16.08. 1947roku wysiedlono z 15 powiatów południowo-wschodnich Polski 139 457osób. Do końca 1991roku ok. 40tys. osób wróciło do dawnych miejsc zamieszkania.
MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE Niemcy ok. 300-350tys. (Opolszczyzna)
Ukraińcy ok. 300 tys. (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, lubuskie, Bieszczady) Białorusini ok. 200-250tys. (podlaskie)
Litwini ok.20tys.
Słowacy i Czesi ok. 20tys. (Spisz i Orawa)
Żydzi, Grecy, Romowie, Macedończycy. Obecnie Polska jest krajem prawie jednolitym narodowościowo. Mniejszości narodowe w Polsce przed II wojną światową:
Ukraińcy ok. 5mln
Żydzi ok. 3,1 mln
Białorusini ok. 1,5 mln
Niemcy 741 tys.
Rosjanie 139 tys.
Litwini ok. 70tys. Przed II wojną światową Polska była krajem wielonarodowościowym. Udział Polaków w strukturze zaludnienia wynosił ok. 64%. ROZWÓJ ROLNICTWA W POLSCE Polska należy do krajów średnio wyposażone w grunty rolne. Użytki rolne w 2005 roku wynosiły 15,9mln ha- 50,8% ogólnej powierzchni kraju.
Powierzchnia wyżywieniowa liczona areałem użytków rolnych przypadających na 1 mieszkańca jest w porównaniu ze średnią z krajów UE wysoka i wynosi 0,42ha/osobę.
O kierunkach produkcji rolniczej decydują:
Ukształtowanie powierzchni
Warunki klimatyczne
Warunki glebowe
Polska należy do krajów o dużej różnorodności biologicznej i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk i krajobrazów naturalnych.
Znaczna część rolników, zwłaszcza posiadających małe obszarowo gospodarstwa, prowadzi produkcję metodami tradycyjnymi, przeznaczając ją wyłącznie lub głównie na zaopatrywanie własnej rodziny.
Liczba gospodarstw rolnych w 2005roku wynosiła 2 733,1tys.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz