Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych - strona 1 Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych - strona 2 Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH UŻYTKÓW ROLNYCH W 1995 I 2003 ROKU. Zmiany powierzchni użytków rolnych stanowiących wartość indywidualną nie zaliczaną do gospodarstw rolnych.
Przeciętne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym Wyszczególnienie Za 1 hektar 1995 2000 2005 2006 Ogółem
W złotych
2 421,0
4 786,0
8 244,0
9 290,0
W dt żyta
90,2
115,3
237,8
222,7
W dt rzeźnego wieprzowego
9,3
13,3
21,1
25,7
Grunty dobre kl. I, II, IIIa
W złotych
3 194,0
6 712,0
11 001,0
12 126,0
W dt żyta
122,7
161,7
317,3
290,7
W dt rzeźnego wieprzowego
12,7
18,6
28,1
33,6
Grunty średnie
Kl. IIIb, IV
W złotych
2 353,0
4 920,0
8 603,0
9 712,0
W dt żyta
87,7
118,5
248,1
232,8
W dt rzeźnego wieprzowego
9,1
13,7
22,0
26,9
Grunty słabe
kl.V i IV
W złotych
1 450,0
2 725,0
5 843,0
6917,0
W dt żyta
54,0
65,8
168,5
165,8
W dt rzeźnego wieprzowego
5,6
7,6
14,9
19,2
Struktura zasiewów 1938-2006 roku
wyszczególnienie
1938
1946
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2006
Zboża:
66,3
60,1
63,8
60,2
55,8
54,1
59,9
71,3
74,3
Żyto
33,4
30,8
33,8
33,4
22,8
20,9
16,2
18,4
12,1
Pszenica
10,0
7,0
9,9
8,9
13,3
11,1
16,0
19,7
17,9
Jęczmień
6,7
7,5
5,6
4,7
6,2
9,1
8,2
8,7
10,6
Owies
12,9
11,0
11,3
10,7
10,2
6,9
5,2
4,8
5,0
Pszenżyto
-
-
-
-


(…)


6,9
5,2
4,8
5,0
Pszenżyto
-
-
-
-
-
-
5,3
5,5
10,9
Kukurydza
0,5
*
0,0
0,1
0,0
0,1
0,4
0,7
2,1
Ziemniaki
17,2
16,6
17,4
18,8
18,3
16,2
12,9
11,1
5,7
Buraki cukrowe
0,9
1,7
1,9
2,6
2,7
3,2
3,1
2,5
2,1
Rzepak
0,4
0,2
0,9
0,7
2,0
2,2
3,5
2,2
4,1
warzywa
*
0,3
0,9
1,2
1,7
1,8
1,8
2,2
2,1
Produkcja globalna i towarowa.
wyszczególnienie
Produkcja globalna
Produkcja towarowa
1946
1970
1980
1990
1995
2000…

0,7
1,2
Ziemniaki
20,4
12,0
11,0
6,3
15,2
10,8
6,9
5,2
5,5
2,5
6,8
4,0
5,0
Przemysłowe
2,6
5,2
3,8
5,6
4,7
4,2
5,8
12,4
7,1
8,6
9,1
7,1
7,9
*buraki cukrowe
2,0
-
1,9
3,2
2,5
2,4
2,3
-
3,5
5,1
5,0
4,0
3,2
Warzywa
3,9
3,9
5,4
6,8
6,1
6,2
6,7
5,6
6,2
7,0
7,7
6,7
6,7
Owoce
0,4
2,1
2,9
3,5
4,0
4,4
5,7
3,5
4,0
4,1
6,1
5,5
6,5
Produkcja zwierzęca
36,1
41,6
47,1
49,6
41,4
46,8
49,8
58,9
69,9
67,0
60,6
62,6…
…, przy czym bardzo wyraźne ograniczenie uprawy nastąpiło od 2001 roku.
Powierzchnia zasiewów ziemniaków (rolnictwo ogółem) * dane w przybliżeniu
Udział powierzchni poszczególnych upraw przemysłowych w ogólnej powierzchni zasiewów roślin przemysłowych
Powierzchnia zasiewów buraków cukrowych (rolnictwo ogółem) *dane w przybliżeniu
Powierzchnia gruntów odłogowych i ugorowanych- 6,5% ogólnej powierzchni gruntów…
…, największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa:
Mazowieckie 17,4%
Podlaskie 13,5%
Wielkopolskie 13,1%
Najmniejszy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa:
Lubuskie 1,3%
Zachodniopomorskie 1,9%
Dolnośląskie 2,2%
Opolskie 2,3%
Struktura gospodarstw indywidualnych i pogłowia bydła w tych gospodarstwach według skali chowu bydła
Odsetek gospodarstw małych obszarowo spada wraz…

58,1
Żywiec rzeźny
8,5
19,1
24,8
34,1
23,6
25,8
27,2
34,0
40,9
47,7
41,0
37,8
34,7
*bydło
1,5
-
6,0
6,7
3,8
3,3
4,3
-
10,6
10,4
7,1
5,1
5,7
*Cielęta
-
-
0,6
1,1
0,7
0,8
0,9
-
0,8
1,5
0,9
1,0
0,9
*Trzoda chlewna
6,4
11,9
14,2
21,4
15,3
16,3
15,2
19,6
22,8
29,1
26,6
23,5
18,5
*owce
-
-
0,5
0,6
0,1
0,0
0,0
-
0,6
0,7
0,1
0,1
0,0
*drób
-
-
2,9
3,8
3,3
4,9
6,5
-
4,8
5,0
5,5
7,5
8,9
Przyrost stada
-
-
-2,7…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz