Współczesne zachowania prokreacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne zachowania prokreacyjne - strona 1 Współczesne zachowania prokreacyjne - strona 2 Współczesne zachowania prokreacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcja przejścia DEMOGRAFICZNEGO: ·- długotrwały ujemny przyrost naturalny - obi zenie się dzietności do poziomu reprodukcji zawężonej - wydłużenie się przeciętnego trwania życia - stabilizacja i spadek śmiertelności - szybkie starzenie się śmiertelności - wysoka mobilność przestrzenna i społeczna Pojęcia : EKSPLOZJA - (jest to 2 faza) gdzie przyrost naturalny, urodzenia podwyższają znacznie zgony. IMPLOZJA - przyrost naturalny zbliża się do „0” , gwałtowny spadek liczby ludności (3faza) MODERNIZACJA DEMOGRAFICZNA - model 2+2 , liczba urodzeń równa z liczbą zgonów (faza4) społeczeństwa ponowoczesne demograficzne: Społeczeństwo ponowoczesne - określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw kształtujących się wraz z transformacją nowoczesnych struktur organizacyjnych i przemian osobowościowych. Pojęcie wykorzystywane w teorii modernizacji na określenie etapu rozwoju społecznego , bądź cyklu modernizacyjnego po ukształtowaniu się społeczeństwa nowoczesnego . Termin "społeczeństwo ponowoczesne" jest też niekiedy zamiennie stosowany na określenie społeczeństwa poprzemysłowego i społeczeństwa informacyjnego . Czynniki determinujące współczesne zachowania prokreacyjne: Przemiany ekonomiczne
Zmiany stylu życia
Postęp medyczny
Zmiany prawne
Zmiany w sferze ideologii światopoglądu
Polityka państwowa Instrumenty polityki społecznej Ekonomiczne
Prawne
Informacyjne
Kadrowe
Kształtowania przestrzeni Instrumenty ekonomiczne - regulują dostęp do dóbr wytwarzanych w gospodarce:
Warunki dostępu do majątku konsumpcyjnego,
Dochody z własności - podatki, inne uprawnienia właścicielskie,
Regulowanie zasad pracy zarobkowej (wynagradzanie, świadczenia społeczne), regulowanie praw konsumenta. Instrumenty prawne - prawne regulacje określające uprawnienia i zachowania obywateli dotyczące zaspokajania potrzeb:
Zapisane w konstytucji i innych aktach dotyczących swobód obywatelskich,
Szczegółowe regulacje prawne (prawo pracy, rodzinne). Instrumenty informacyjne :
Informacje przekazywane za pomocą systemu szkolnego,
Informacje medialne,
Poradnictwo indywidualne. Instrumenty kadrowe - ludzie, którzy świadczą usługi, którzy tworzą, stosują i egzekwują prawo:
Pielęgniarka, pedagog, rehabilitant, inspektor pracy, pracownik socjalny, policjant, sędzia, urzędnik, samorządowcy, minister, itd. Instrumenty kształtowania przestrzeni - obiekty i infrastruktura materialna służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych:
Szkoły, szpitale, osiedla mieszkaniowe, udogodnienia dla niepełnosprawnych, świetlice, przedszkola, miejsca publiczne.

(…)

… na migrację Rozwój przemysłu, doskonalenie i poprawa dostępności środków komunikacji oraz rozbudowa infrastruktury społecznej i gospodarczej powodują wzrost migracji.
VII. Przewaga motywu ekonomicznego Motywy o charakterze ekonomicznym, skłonność do poprawy warunków życia są najsilniejszymi determinantami procesów migracyjnych
MECHANIZM MIGRACJI: czynniki wypychające:
Bezrobocie
Głód - czynniki środowiskowe…
…, polityk niżowa
Kulturowe
Religijne
DAWNE I WSPÓŁCZESNE MIGRACJE EKONOMICZNE:
Stulecie migracji (XIXw) ,migracje zarobkowe do europy Zach, w 2 połowie XXw.:
Przyczyny migracji
a)polityczne: kompensacja II w.ś. , dekolonizacja b) demograficzne: spadek PN, niż demograficzny c) ekonomiczne: koniunktura gospodarcza, podaż miejsc pracy przy niskiej podaży siły roboczej
Skala migracji:
Imigranci w Niemczech…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz