Struktura wieku ludności 1950-2008

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura wieku ludności 1950-2008 - strona 1 Struktura wieku ludności 1950-2008 - strona 2 Struktura wieku ludności 1950-2008 - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI 1950-2008. Wiek
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2008
0-2
29,5
33,5
26,5
24,4
5,6
25,0
4,4
18,8
3,0
17,1
2,8
15,3
3,1
3-6
7,0
6,7
4,5
3,9
3,7
7-14
11,8
13,9
11,3
10,4
8,5
15-19
9,6
6,5
10,6
7,6
7,6
8,5
7,5
6,9
22-29
18,1
15,1
14,8
18,7
13,4
15,7
16,8
16,5
30-39
12,4
14,7
13,6
11,6
17,0
13,0
13,5
14,5
40-49
13,4
10,1
13,0
11,8
11,9
16,2
14,4
13,1
50-59
8,8
10,5
8,5
11,0
10,2
10,9
14,3
15,2
60-69
5,1
6,2
8,1
6,7
8,7
8,6
7,9
8,8
70 i więcej
3,1
3,4
4,9
6,6
6,3
8,1
9,3
9,8
STRUKTURA WIEKU I PŁCI Obserwuje się zwężanie się podstawy piramidy wieku, związane ze spadkiem przyrostu naturalnego. Świadczy to o stopniu przechodzeniu polskiego społeczeństwa do rozwoju progresywnego do modelu zastojowego.
Społeczeństwo polskie charakteryzuje się lekko zachwianą strukturą płci . Nadwyżka kobiet nad mężczyznami wynika przede wszystkim z dłuższego trwania życia kobiet (79lat) niż mężczyzn(71lat).
Zrównanie liczebności obu płci następuje około 35 roku życia.
W starszych grupach wiekowych zaznacza się wyraźna przewaga kobiet.
Wskaźnik feminizacji jest w Polsce wyższy w miastach niż na wsi, gdzie liczba kobiet jest zbliżona do liczby mężczyzn.


(…)

… URODZEŃ W 2006 ROKU
Szwecja
2,4
Luksemburg
2,6
Japonia
2,8
Polska
6,0
Indie
58,0(2004)
Turcja
24,6(2004)
Rumunia
15,0(2005)
Rosja
11,5(2004)
Najwięcej zgonów niemowląt notuje się na wsiach. Najczęstrze przyczyny to: choroby układu krążenia i nowotwory.
WSPÓŁCZYNNIK REPRODUKCJI LUDNOŚCI
WSPÓŁCZYNNIK BRUTTO przedstawia całkowitą liczbę córek urodzonych przez kobietę, która będąc w wieku rozrodczym…

Czechy
1,23
Łotwa
1,24
Słowacja
1,25
Litwa
1,26
Węgry
1,28
Rumunia
1,29
Bułgaria
1,29
Grecja
1,29
Indie
2,85
USA
2,07
Chiny
1,69
Japonia
1,38
MIGRACJE WEWNĘTRZNE
Po II wojnie światowej głównym impulsem migracji wewnętrznych było zasiedlenie Ziem Zachodnich i Północnych (ziem odzyskanych).
1947 „Akcja Wisła” wysiedlenie ludności Łemkowskiej z południowo-wschodniej części kraju.
Lata 50. To okres największego nasilenia migracji wewnętrznych. Było to związane z odbudową kraju ze zniszczeń wojennych - realizacja planu sześcioletniego (industrializacja i urbanizacja).
Lata 60., 70., 80., 90.- maleje nasilenie migracji wewnętrznych. Było to związane z obniżeniem się mobilności przestrzennej ludności w Polsce.
Przez wiele lat dominującym kierunkiem migracji wewnętrznych w Polsce był wieś-miasto. Obecnie większe znaczenie mają migracje typu miasto-miasto. Jednocześnie rośnie odpływ ludności z miast na wieś. Jest on większy niż napływ ludności wiejskiej do miast.
MIGRACJE ZEWNĘTRZNE
Lata 1944-1949
Wysiedlenie Niemców z przejętych przez Polskę Ziem Zachodnich i Północnych.
Przesiedlenie Ukraińców, Białorusinów, Litwinów do b. ZSRR.
Przesiedlenie Polaków z kresów wschodnich przyłączonych do b. ZSRR
Powrót…
…, Kanada, Austria, Irlandia, Wielka Brytania)
Wzrasta imigracja do Polski. Występuje nowe zjawisko napływu do Polski.
Powrót Polaków z emigracji.
W Polsce od lat odnotowuje się ujemne saldo migracji. Jednak po 1990 roku obserwuje się znaczny wzrost imigracji do Polski.
Wg GUS w końcu 2006 roku poza granicami kraju na emigracji czasowej przebywało 1950tys. Polaków (2005- 1450tys.). wyjazdy nasiliły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz