Geografia ekonomiczna - urbanizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - urbanizacja - strona 1 Geografia ekonomiczna - urbanizacja - strona 2 Geografia ekonomiczna - urbanizacja - strona 3

Fragment notatki:

System osadniczy a gospodarka
Uwarunkowania rozwoju osadnictwa
Sieć osadnicza a system osadniczy
Kryteria wydzielania miast
Funkcje miast
Rozwój procesów urbanizacyjnych na świecie
Układ sieci miejskiej - teoria W. Christallera
Tempo i płaszczyzny urbanizacji
Skutki urbanizacji
Progowy rozwój miast
Urbanizacja
Urbanizacja - to wielopłaszczyznowy zespół
przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności państwa bądź regionu. Jest to rozwój istniejących miast i powstawania nowych.
Płaszczyzny urbanizacji
demograficzna
ekonomiczna
przestrzenno-architektoniczna
społeczna
Płaszczyzna demograficzna
wzrost liczby ludności miejskiej, jej udziału w ogólnej liczbie ludności, migracje ludności ze wsi do miast
Płaszczyzna ekonomiczna
wzrost odsetek ludności zatrudnionej poza rolnictwem, początkowo w przemyśle, a potem usługach
Płaszczyzna przestrzennoarchitektoniczna
to wzrost obszarów miejskich i tworzenie nowych miast, rozprzestrzenienie się miejskiej infrastruktury i architektury na obszary wiejskie
Płaszczyzna społeczna
to przyjmowanie przez ludność
napływową miejskiego stylu Ŝycia; rozprzestrzenianie się miejskiego stylu Ŝycia na obszary wiejskie.
Rozwój procesów urbanizacyjnych na świecie w latach 1950-2030 - światowy odsetek ludności miejskiej wzrósł z 13% w 1900 r. do ponad 50% w 2010 r. Według prognoz w 2030 r. 60% światowej populacji będzie mieszkało w miastach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz