Wykład - Urbanizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Urbanizacja - strona 1 Wykład - Urbanizacja - strona 2 Wykład - Urbanizacja - strona 3

Fragment notatki:

Geografia ekonomiczna prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
Wykład 2
Urbanizacja
Urbanizacja - proces powstawania miast lub przechodzenia od wiejskości do miejskości.
1) to zjawisko demograficzne - wzrost miast na ich ograniczonym obszarze. Proces ten ma dwa stadia:
- wzrost udziału ludności miejskiej ogółem
- wzrost tylko liczby mieszkańców największych ośrodków
2) to zjawisko strukturalne - zmiany społeczne i demograficzne wywołane procesami rozwoju przemysłowego, gdzie miasta są punktami centralnymi w procesie wymiany gospodarczej 3) to proces socjologiczny - obszary zurbanizowane stają się miejscami wymiany społecznej i kulturalnej poprzez swoje możliwości, kształtowane wzorce zachowań zmieniające się pod wpływem szczególnego znaczenia miejsca w układzie miejskim
Te trzy komponenty stymulują w interakcji tzw. EFEKT MULTIPLIKACYJNY, obszary gdzie zachodzi proces urbanizacji stają się szczególnie atrakcyjne dla migrantów.
Urbanizacja - posiada co najmniej dwie konotacje:
1) Dynamikę - czyli proces urbanizacji
2) Stan albo stopień zurbanizowania obszarów lub osiedli W naukach społecznych wyróżnia się trzy zakresy definicyjne urbanizacji:
1) proces przenikania idei i wzorców praktycznych z ośrodków miejskich na tereny otaczające (dyfuzja)
2) przemiany wzorców zachowań w kierunku, który jest utożsamiany ze stylem i sposobem życia mieszkańców miast, głównie wskutek przemieszczania się ludności ze wsi do miast
3) wzrost liczby ludności miast, głównie wskutek przemieszczania się ludności ze wsi do miast
Definicja miasta:
Miasto (wg. Ratzela) - jest znacznym skupieniem ludzi i ich mieszkań na
niedużej powierzni, jest położone na skrzyżowaniu dróg.
Miasto (wg. Wirtha) - to stosunkowo wielkie, gęsto zaludnione i stałe
skupisko heterogenicznych pod względem społecznym osobników. Miasto (wg. K. Dziewoński) - to historycznie ukształtowany typ osiedla,
wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej,
skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i
określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół
trwałych urządzeń materialnych o specyficznej fizjonomii, którą można uznać
za odrębny typ krajobraz
Fazy procesu urbanizacji
Pierwsza faza - najstarsza i najdłuższa -charakterystyczny proces koncentracji ludności i różnorodnych form działalności społeczno-gospodarczej na niewielkich i stosunkowo nielicznych obszarach miejskich

(…)

…) następuje absolutny spadek liczby ludności wsi,
4) zmniejsza się absolutna liczba ludności małych miast,
5) wyrównują się gęstości zaludnienia między aglomeracjami miejskimi a pozostałymi obszarami, a rozmieszczenie ludności staje się bardziej równomierne
Płaszczyzny urbanizacji
Urbanizację można rozpatrywać w różnych aspektach (płaszczyznach):
- demograficzno-statystycznym ( wzrost liczby ludności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz