Saldo migracji - strona 3

Statystyka - zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Stachera
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344

roku, 17% powyżej 65 roku Dodatnie saldo migracji: Włochy, Hiszpania, UK, Ujemne: Niemcy, Polska, Litwa...

Miasta w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

. mieszkańców). 10 wielkopolskich miast ma mniej niż 2tys. ludności. Miasto Liczba ludności (tys.) Saldo...

Prognozy demograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1561

: Prognozy pomigracyjne- trudno przewidzieć saldo migracji (ile napłynie?, w jakim wieku?, jakiej płci?) Ruch...

Migracje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1568

terytorium w danym czasie Ls - saldo migracji, jest to różnica między liczbą osób, które napłynęły a liczbą...

Kryteria delimitacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

. Struktura naturalna Przyrost naturalny jest na poziomie zerowym. Przyrost liczby ludności (saldo migracji...

Demografia - pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Stokowski
 • Demografia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1127

warunkuje: -saldo urodzeń i zgonów - saldo migracji Ruch naturalny: małżeństwa, rozwody, urodzenia, zgony...

Zmiany w światowym przemyśle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

( uprzemysłowienie Polski ) . Jeśli przeanalizować bilans migracyjny pomiędzy rokiem 45 a 46 to saldo migracji...

Liczba ludności-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

roku, 17% powyżej 65 roku Dodatnie saldo migracji: Włochy, Hiszpania, UK, Ujemne: Niemcy, Polska, Litwa...