Wykład - migracie w świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - migracie w świecie - strona 1 Wykład - migracie w świecie - strona 2 Wykład - migracie w świecie - strona 3

Fragment notatki:

MIGRACJE W ŚWIECIE.
Migracje- przemieszczanie się ludzi z jednego kraju do drugiego na pobyt okresowy lub stały, dobrowolnie lub pod przymusem. Obejmują II procesy- emigracje i imigrację. Rys historyczny • starożytność / wczesne średniowiecze
narody germańskie- zasiedlanie Europy północnej, środkowej, Wysp Brytyjskich
narody słowiańskie - wschodnia Europa, Płw. Bałkański.
• II połowa I tysiąclecia n.e. Arabowie - Bliski Wschód, Północna Afryka
• II tysiąclecie n.e.
ludy mongolskie - Azja, Europa Wschodnia
plemiona rodziny Bantu - Afryka Równikowa, Południowa
• epoka odkryć geograficznych
migracje do Ameryki
migracje w obrębie rozwijającego się państwa moskiewskiego - Powołże, Ural, Syberia. • po II wojnie światowej- zahamowanie migracji europejskich do Ameryki Północnej - kwoty imigracyjne o charakterze jakościowym i ilościowym. Od 1965 modyfikowano przepisy - znoszenie kontyngentów, przypadających na poszczególne kraje podnosząc roczny pułap imigracji spoza Ameryki do 170 tyś osób. Zaistniało też zjawisko imigracji do Europy. Ostatnie 120 lat - z Europy wyemigrowało 50-60 mln ludzi, ponad połowa do Ameryki Północnej:
I Fala -1850-1855 Emigracja głównie do Ameryki Północnej II fala -1875 -USA, Kanada, Ameryka Łacińska.
III fala -1885-1890 Emigranci min z północno - zachodniej
IV fala -1905-1913 Europy - Wyspy Brytyjskie
V fala -1925 - Skandynawia
VI fala - po II wojnie - Belgia i Holandia
Skalę współczesnych migracji określają III przesłanki:
ekonomiczna - może mieć wiele aspektów, może być źródłem pierwotnym lub wtórnym, wiązać się z bogactwem lub nędzą ludzi. Ich przyczyną mogą być przeludnienie, bezrobocie, różnice w stopie życiowej ludności
polityczna - wiąże się najczęściej z konfliktami zbrojnymi, wewnętrznymi i międzynarodowymi, naruszaniem praw człowieka
ekologiczna - powoduje masowe migracje w skutek klęsk żywiołowych, katastrof przemysłowych, skażenia środowiska
Przymusowe migracje.
1442- Portugalczycy zapoczątkowują handel niewolnikami są oni sprowadzani na Płw. Iberyjski. Od XVI w. handel rozwinął się. Od XVII w. proceder ten stosują Anglicy, Holendrzy, Francuzi
1870/71 po wojnie prusko- francuskiej- migracje po zaanektowaniu przez Niemców Alzacji i Lotaryngii.


(…)

… absorbcji lokalnego społeczeństwa. Sytuacja ta wywołuje napięcia społeczne, generuje postawy niechęci i agresji wobec imigrantów.
Migracje powodują min.
zmiany w liczbie ludności
zmiany gęstości zaludnienia regionów wychodźtwa i imigracji
przyczyna przeobrażeń struktury wiekowej
wychodźtwo pozbawia kraj ludzi w wieku produkcyjnym W Europie na początku lat 90. XX w. mieszkało około 16 mln cudzoziemców…
… nielegalna. Np. Polska 1981-1988- oficjalna emigracja- 222 tyś
nieoficjalna- 556 tyś
Prognoza z początków lat 90. XX- migracje Wschód- Zachód będą przypominały model ruchów ludnościowych. Północ- Południe= relacje między wysoko rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, a rozwijającymi się krajami Trzeciego Świata. Migracje w Polsce.
1980- 1989 z Polski wyemigrowało około 1050-1300 tyś ludzi, a przybyło tylko 200 tyś osób. Saldo migracji było ujemne. Na podstawie przepisów administracyjnych w Polsce są wyróżniane
emigracje oficjalne- obejmuje posiadaczy `wiz emigracyjnych'
emigracje nieoficjalne - obejmuje `fałszywych turystów' - ludzie przedłużający podyt zagraniczny co najmniej o 11 miesięcy. Kraje przyjmujące imigrantów dzieliły migrujących obywateli na (lata przed 1989)
repatriantów
uchodźców…
…, a wzrosła liczba imigrantów - z krajów pozaeuropejskich, byłego ZSRR. Spadło zatem ujemne saldo migracji. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz