Saldo migracji - strona 4

Prognozy ludnościowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bożena Jasiewicz
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

* poiglebianie sie ujemnego salda migracji zagranicznych * powolnienie procesu urbanizacji * przyspieszanie...

Demografia wykład 14

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

przyszłych ruchów wędrówkowych jest ustalenie wielkości salda migracji. Saldo to musi uwzględniać stan...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

obszarów wiejskich w przyszłości o około 0,5 mln osób, co będzie wynikiem dodatniego salda migracji...

Popyt i podaż na pracę-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

na podaż pracy wyróżnia się m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, czynniki geograficzne (np. miejsce...

Opracowanie pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

) ze względu na obszar (wewnętrzne, zewnętrzne) Saldo migracji - różnica między liczbą emigrantów, a liczbą...